2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves mixtes
A4
A6
B1
C3
Examen final (prova integral) que avaluarà continguts teòrics i pràctics de qualsevol tema de l'assignatura. 60%
Proves objectives de tipus test
A4
A6
B1
C3
Com a part de l'avaluació continua es realitzarà una prova tipus test de 20 preguntes (respostes errònies resten -0.33) per avaluar els continguts teòrics de l'assignatura 10%
Proves pràctiques
A4
A6
B1
C3
Realització de dues proves pràctiques durant el curs, cadascuna de les quals equivaldrà al 15% de la nota. 30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En primera convocatòria, la qualificació de l'estudiant s'obtindrà a partir de:

- La realització de dues proves pràctiques durant el curs, cadascuna de les quals equivaldrà al 15% de la nota, 30% en total.

- La realització d'un tipus test de 20 preguntes (errònies resten -0,33) per avaluar els continguts teòrics de l'assignatura, que equivaldrà a un 10% de la nota.

- La resolució d'una prova integral (examen) compost per continguts teòrics i pràctics sobre tècniques de decisió empresarial de qualsevol tema de l'assignatura. 60% de la nota.

En segona convocatòria,

Els estudiants s'avaluaran a través de les mateixes proves, que respectaran els mateixos percentatges de qualificació. Si l'estudiant no ha realitzat el tipus test o les proves pràctiques, en segona convocatòria només serà avaluat amb l'examen, en aquest cas aquest valdrà el 100% de la nota.

No es permetrà l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves.