2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE) (2009)
 Assignatures
  DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
   Continguts
Tema Subtema
1. La direcció de màrqueting a l’empresa 1.1. Repassant conceptes…
1.2. Màrqueting estratègic vs Màrqueting operatiu
1.3. El procés de planificació estratègica
1.4. El pla de màrqueting
2. La informació i les decisions de màrqueting 2.1. Introducció
2.2. Components d’un sistema d’informació de màrqueting modern
3. La gestió del producte i la marca 3.1. Establiment de l’estratègia de productes
3.2. Llançament de noves ofertes de mercat
3.3. Creació de capital de marca
4. La gestió dels serveis 4.1. Naturalesa dels serveis
4.2. Noves realitats dels serveis
4.3. Excel·lència en el màrqueting de serveis
4.4. Administració de la qualitat de servei
4.5. Administració de serveis de recolzament a productes
5. La política de preus i marges 5.1. Coneixements sobre la fixació de preus
5.2. Fixació del preu
5.3. Adaptació del preu
5.4. Inici de i resposta als canvis de preu
6. Els canals de distribució 6.1. Canals de màrqueting i xarxes de valor
6.2. El paper dels canals de màrqueting
6.3. Decisions sobre el disseny del canal
6.4. Decisions sobre l’administració del canal
6.5. Integració i sistemes de canal
6.6. Pràctiques de màrqueting en el comerç electrònic
6.7. Pràctiques de màrqueting en el m-commerce
6.8. Conflictes, cooperació i competència
7. Retailing i logística 7.1. Vendes al detall
7.2. Marques pròpies
7.3. Venda majorista
7.4. Logística de mercat
8. La comunicació integrada de màrqueting 8.1. Disseny i administració de comunicacions integrades de màrqueting
8.2. Administració de les comunicacions massives: publicitat, promocions de vendes, esdeveniments i experiències, i relacions públiques
8.3. Administració de les comunicacions digitals: en línia, de social media i mòbils
8.4. Administració de les comunicacions personals: màrqueting directe i màrqueting de bases de dades
9. La direcció de vendes 9.1. Disseny de la força de vendes
9.2. Administració de la força de vendes
9.3. Principis de les vendes personals