2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE) (2009)
 Assignatures
  DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Es farà la presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Explicació dels conceptes teòrics de l’assignatura. També es donaran pautes per a la realització dels treballs d’avaluació continuada.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Atenció personalitzada Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per resoldre qüestions i dubtes concrets.
Presentacions / exposicions Exposició oral del/s treball/s (prèvia presentació escrita).