2018_19
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Grado en Administración y Dirección de Empresas (Terres de l'Ebre) (2009)
 Asignaturas
  DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A5
B3
Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
També es tindrà en compte la participació a classe.
15%
Presentaciones/exposiciones
A5
B3
C3
C4
Exposició oral d’un treball (prèvia presentació escrita). 35%
Pruebas objetivas de tipo test
A5
C3
Prova integral de tota l’assignatura. Cal obtenir un mínim de 4 punts en aquesta prova per fer la mitjana de l’assignatura. 50%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

A la primera convocatòria és requerirà una qualificació mínima de 4 punts per al conjunt de les proves d'avaluació continuada (resolució de problemes + presentació del treball) per a fer la mitjana de l'assignatura.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A la segona convocatòria es farà un única prova integral que valdrà el 100 % de la nota.