2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
 Assignatures
  DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
   Fonts d'informació
Bàsica Kotler, Philip, Dirección De Marketing, Madrid, Prentice Hall
Martín Armario, Enrique, Marketing, Barcelona, 1993, ARIEL
Munuera Aleman, José Luís, Rodriguez Escudero, Ana Isabel , Marketing Estrategico, Teoria y Casos, Madrid, 1998, Pirámide

Complementària

Abascal Rojas, Francisco, Como Se Hace un Plan Estratégico, Modelo de Desarrollo de una Empresa, Madrid,  ESIC, 1996.

 

Barroso Castro , Carmen , Martín Armario, Enrique, Marketing Relacional, Madrid,  ESIC, 1999.

 

Lambin, Jean-Jacques, Marketing Estrategico,  2ª Ed., Madrid, Mc Graw HilL

 

Nieto Churruca, Ana, Llamazares García-Lomas, Olegario, Marketing Internaconal, Madrid  Pirámide, 1995.


El material per a la resolució de treballs pràctics serà lliurat pel professor al llarg del curs.