2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
 Assignatures
  COMPTABILITAT DE GESTIÓ
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la presa de decisions.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa