2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
   Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. Mercats Internacionals i la Llei: una introducció
1.1. Les transaccions internacionals
1.2. Els operadors en les transaccions internacionals
1.3. La nova lex mercatoria
1.4. Definició i fonts
1.5. Aplicació de les institucions
1.6. La resolució de conflictes. Arbitratge Internacional

TEMA 2. Mercat dels operadors
2.1. Definició
2.2. Les empreses multinacionals i grups d'empreses
2.3. Les organitzacions internacionals de negocis: PE, CPE
2.4. Tipus de col.laboració empresarial: AEMA, joint ventures, etc

TEMA 3. Mercat de les operacions
3.1. Comerç electrònic
3.2. Els contractes subjectes als termes i condicions
3.3. Les vendes internacionals contractes
3.4. La col.laboració i contractes de distribució
3.5. Els contractes de finançament
3.6. Transport i els contractes de logística

TEMA 4. Normativa del Mercat. La llibertat de la competència
4.1. Dret de la Competència Europea
A. Pràctiques col • lusòries
B. Abús de posició dominant
C. Fusions
D. Ajudes estatals

4.2. La llibertat de la competència a nivell internacional
4.3. Aplicació de les Institucions
4.4. Règim disciplinari

TEMA 5. Llei de Propietat Intel lectual
5.1. Propietat Intel lectual
5.2. La protecció internacional de patents i marques
5.3. Internacional de llicències
TEMA 6. instruments negociables i financers
6.1. Financera Internacional
6.2. Internacional de les formes de pagament: els instruments negociables
6.3. Documental de crèdit
6.4. Garanties bancàries i cartes de crèdit standby
6.5. Altres instruments

TEMA 7. Dret del Treball a la Unió Europea
7.1. La lliure circulació de treballadors
7.2. L'estratègia europea d'ocupació
7.3. Les directives de la UE sobre la reestructuració i en la igualtat de tracte en l'ocupació
7.4. El tractament de la immigració laboral a la UE
7.5. Els interlocutors socials a escala de la UE: informació, consulta i negociació sobre les regles d'ocupació

TEMA 8. Llei d'Ocupació en les normes internacionals
8.1. Principis i normes de l'Organització Internacional del Treball i l'ocupació dels treballadors migrants
8.2. Els reglaments de les Nacions Unides i el Consell d'Europa sobre l'ocupació
8.3. Els instruments internacionals subscrits per Espanya en l'ocupació i la immigració
8.4. Els sindicats en l'àmbit internacional: els objectius i accions en matèria d'ocupació i la immigració