2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE) (2009)
 Assignatures
  DISSENY ORGANITZATIU
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1.5 0 1.5
Sessió Magistral
A6
A7
B3
6 12 18
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
B3
C4
29 29 58
Pràctiques a través de TIC
B3
C4
6 18.5 24.5
Presentacions / exposicions
B3
C4
6 18 24
Atenció personalitzada
2 2 4
 
Proves objectives de preguntes curtes
A6
A7
B3
2 18 20
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat