2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
 Assignatures
  DISSENY ORGANITZATIU
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura, de l'encaix de l'assignatura en el Pla d'Estudis i presentació del professor.
Sessió Magistral Explicació de conceptes teòrics. Presentacions en format "power point". Material publicat prèviament a l'aula virtual (MOODLE).

Explicacions teòriques i exposició d'exemples i casos reals. Comentari d'articles i lectures.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Els alumnes preparen en grup un article o cas durant 30 minuts i després els grups exposen al conjunt de la classe i es propicia un debat i una comparativa de la realitat amb la teoria.
Pràctiques a través de TIC Requereixen consultes i recerca per internet. De casos reals.
Presentacions / exposicions Els alumnes prepararan en grup lectures i/o articles i/o casos pràctics i després el presentaran a l'aula. Es propiciarà un debat sobre els temes que es comentin, tot relacionant-ho amb la teoria.
Atenció personalitzada Repàs a conceptes generals i visió general dels temes que es van tractar en assignatures anteriors relacionades amb aquesta.

Resolució dels dubtes sobre la teoria i els casos reals que s'exposin a classe.