2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  e-MÀRQUETING
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) e-MÀRQUETING Codi 16234211
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Optativa 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
GENÉ ALBESA, JAUME
Adreça electrònica jaume.gene@urv.cat
Professors/es
GENÉ ALBESA, JAUME
Web http://www.jaumegene.com
Informació rellevant

LA DOCÈNCIA SERÀ PRESENCIAL i seguirà la informació inclosa en aquesta guia docent.

En cas que no es pugui garantir la presencialitat total de l'assignatura i es contempli un escenari de docència mixta / híbrida, l'adaptació es faria de la següent manera:

  • Docència: Els conceptes més bàsics i / o teòrics aniran introduint a les sessions virtuals per destinar les sessions presencials els conceptes més complexos i pràctics.
  • Avaluació: L'avaluació es mantindrà igual com està en la guia docent.
  • Atenció personalitzada: L'atenció personalitzada i resolució de dubtes es farà per mitjans electrònics.

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA

Es recomana cursar aquesta optativa a 3r curs (Reus: Menció en Màrqueting)
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent