2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  e-MARKETING
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Objective multiple-choice tests
A5
B3
C4
1r parcial temes 1-4= 3 punts


Examen final tot el temari = 5 punts
80%
Practical tests
C2
Lloc web operatiu. La prova té un caràcter integral i és obligatori treure els 2 punts. Tota la informació necessària sobre el lloc web es comunicarà amb antelació suficient. 20%
Others  
 
Other comments and second call

Segona convocatòria

Lloc web obligatori amb els requeriments exigits i a presentar al professor en les dates que es comunicaran. 2 punts

Examen de tot el temari. 8 punts