2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Degree of Business Administration and Management (Terres de l'Ebre) (2009)
 Subjects
  INDUSTRIAL MARKETING AND SERVICES
   Contents
Topic Sub-topic
PART I. MÀRQUETING INDUSTRIAL
TEMA 1. Màrqueting Industrial i diferències respecte al màrqueting de productes de consum

1.1. Definició de màrqueting industrial. Màrqueting organitzacional.
1.2. El mercat industrial.
1.3. Característiques del client industrial
1.4. La segmentació de mercats industrials.

TEMA 2. Màrqueting mix industrial

2.1. El producte industrial
2.2. Cartera de productes
2.3. Desenvolupament de nous productes. La innovació.
2.4. La marca
2.5. Disseny i selecció de canals de distribució.
2.6. Gestió dels canals de distribució en mercats industrials.
2.7. Les eines de comunicació
2.8. La venda personal

PART II. MÀRQUETING DE SERVEIS.
TEMA 3. Naturalesa i classificació dels serveis.

3.1. Naturalesa.
3.2. Els serveis en els productes ampliats.
3.3. Classificació.
3.4. La servucció i els seus elements.
3.5. Característiques diferencials dels serveis.

TEMA 4. La Qualitat del Servei.

4.1. Definició.
4.2. Influència dels elements de la servucció.
4.3. Disseny per a la qualitat.
4.4. Model de diagnòstic de la qualitat.
4.5. Millora de la qualitat.

TEMA 5. Pla de Mk de Serveis

5.1. Conceptualització del servei
5.2. Estructuració del servei
5.3. Comercialització del servei

PART III. MÀRQUETING RELACIONAL.
TEMA 6. Màrqueting Relacional.

6.1. Introducció al Màrqueting de Relacions
6.2. Mk de freqüència.
6.3. Mk de relacions socials.
6.3.1. Introducció
6.3.2. Base de dades
6.3.3. Mk. 1-2-1
6.4. Màrqueting Associatiu
6.5. Elements aplicables a la formació de relacions.
6.6. Màrqueting Intern.