2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A2
B5
B6
C4
Elabora un informe de diagnòstic sobre la situació patrimonial, financera i de rendibilitat d’una societat mercantil, i presenta’l. 30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria