2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Degree of Business Administration and Management (Terres de l'Ebre) (2009)
 Subjects
  FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A5 Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.
Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.
Sap explicar el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.
Type B Code Learning outcomes
 B2 Find appropriate solutions.
Type C Code Learning outcomes
 C4 Produce written texts that are appropriate to the communicative situation