2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
   Continguts
Tema Subtema
Tema 1: Sistema Financer Funcions, composició i característiques
Institucions, mercats i instruments financers
Tema 2: Agregats monetaris Concepte i classes de diner
Creació de diner primari. La base monetària
Creació de diner bancari. El multiplicador del diner
Agregats monetaris en l’àmbit de la UEM
Introducció i comparació amb criptomonedes
Tema 3: Política monetària a la UEM Política econòmica i política monetària
Objectius, variable operativa i instruments del BCE
Polítiques d’actuació del BCE en comparació amb la FED
Tema 4: Teoria dels mercats eficients


La hipòtesi d’eficiència del mercat
Nivells d’eficiència. Anomalies dels mercats. Crítica del model
La necessitat de la gestió de carteres: anàlisi fonamental i tècnica
Tema 5: Teoria de carteres El binomi rendibilitat-risc
models de Markowitz, Sharpe i CAPM