2010_11
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Económics y Empresariales
A A 
 
 
Primer CursoSegundo Curso
Competencia/
Resultados de aprendizaje
1
6
2
3
4
0
0
1
1
6
2
3
4
0
0
2
1
6
2
3
4
0
0
3
1
6
2
3
4
0
0
4
1
6
2
3
4
0
0
5
1
6
2
3
4
0
0
6
1
6
2
3
4
0
0
7
1
6
2
3
4
0
0
8
1
6
2
3
4
0
0
9
1
6
2
3
4
0
1
0
1
6
2
3
4
1
0
1
1
6
2
3
4
1
0
3
1
6
2
3
4
1
0
4
1
6
2
3
4
1
0
7
1
6
2
3
4
1
0
8
1
6
2
3
4
1
0
9
1
6
2
3
4
1
1
3
1
6
2
3
4
1
1
4
1
6
2
3
4
1
1
5
1
6
2
3
4
1
1
8
A1Entendre els principis bàsics de funcionament de l'economia a nivell microeconòmic i
macroeconòmic per a la gestió d'empreses.
RA1Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA2Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA3Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA4Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA5Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA6Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA7Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA8Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA9Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA10Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA11Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA12Sap analitzar la conducta dels productors.
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA13Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA14Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA15Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA16Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA17Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA18Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234118/MACROECONOMÍA
A2Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter
financero-comptable, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials.
RA1Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA2Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA3Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA4Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA5Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA6Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA7Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA8Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA9Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA10Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA11Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA12Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA13Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA14Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA15Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA16Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA17Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA18Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA19Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA20Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA21Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA22Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA23Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA24Coneix els fonaments de la valoració financera.
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA25Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA26Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234103/MICROECONOMÍA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234118/MACROECONOMÍA
 RA27Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA28Resol sense errors els problemes que se li plantegen.
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA29Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234118/MACROECONOMÍA
A3Desenvolupar habilitats directives de gestió de persones i ser capaç de dur a terme negociacions
per obtenir acords favorables i sostenibles en l'àmbit de la gestió empresarial.
RA1Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234118/MACROECONOMÍA
A4Conèixer la naturalesa i el funcionament d'una empresa o una altra institució pública o privada i
de les seves àrees funcionals, entenent la seva ubicació competitiva i institucional i la seva
dimensió estratègica.
RA1Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA2Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA3Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA4Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234118/MACROECONOMÍA
A5Dirigir una empresa o una altra institució pública o privada i dirigir o gestionar en alguna de
les seves àrees funcionals (recursos humans, administració i finances, comercialització i
màrqueting, operacions).
RA1Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA2Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA3Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA4Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA5Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA6Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234103/MICROECONOMÍA
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234118/MACROECONOMÍA
 RA7Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA8Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA9Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234103/MICROECONOMÍA
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234118/MACROECONOMÍA
 RA10Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA11Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA12Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA13Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA14Resol casos que simulen la realitat empresarial.
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA15Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA16Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA17Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234118/MACROECONOMÍA
A6Redactar projectes de gestió global o d'àrees funcionals de l'empresa que reflecteixin la
capacitat per identificar i desenvolupar iniciatives empresarials.
RA1Coneix la funció estratègica del màrqueting.
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA2Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA3Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234118/MACROECONOMÍA
A7Analitzar amb rigor científic estudis de cas d'empreses i problemes empresarials i emetre informes
d'assessorament i consultoria que donin resposta a aquests problemes.
RA1Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA2Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA3Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA4Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234103/MICROECONOMÍA
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234118/MACROECONOMÍA
B1Aprender a aprender.
RA1Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA2Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA3Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA4Comprende los elementos que componen una disciplina.
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA5Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA6Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA7Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA8Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA9Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA10Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA11Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA12Establece sus propios objetivos de aprendizaje.
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA13Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA14Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA15Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16234118/MACROECONOMÍA
B2Resolver problemas complejos de forma efectiva.
RA1Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA2Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA3Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA4Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA5Elabora una estratégia para resolver el problema.
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA6Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA7Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA8Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA9Encuentra la solución adecuada.
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA10Elabora una estratégia realista para resolver el problema.
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA11Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA12Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA13Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA14Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA15Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16234118/MACROECONOMÍA
B3Aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando capacidad de innovación.
RA1Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA2Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA3Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA4Experimenta con procedimientos nuevos.
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA5Identifica los resultados de innovación.
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA6Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA7Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA8Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA9Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA10Analiza riesgos y beneficios de la innovación.
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA11Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA12Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA13Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA14Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA15Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16234118/MACROECONOMÍA
B4Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa
RA1Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA2Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA3Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA4Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA5Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA7Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234103/MICROECONOMÍA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234118/MACROECONOMÍA
 RA8Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA9Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA10Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA11Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA12Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA13Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA14Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA15Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA16Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16234118/MACROECONOMÍA
B5Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida
RA1Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA2Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA3Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA4Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA5Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA6Acepta y cumple las normas de grupo.
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA7Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA8Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA9Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA10Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA11Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA12Dirige reuniones con eficacia.
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA13Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA14Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA15Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16234118/MACROECONOMÍA
B6Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en público o
ámbitos técnicos concretos
RA1Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA2Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA3Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA4En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA5Sabe responder a las preguntas que se le formulan.
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA6Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA7El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA8Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16234103/MICROECONOMÍA
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16234118/MACROECONOMÍA
 RA9Realiza presentaciones interesantes y convincentes.
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA10Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA11Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16234103/MICROECONOMÍA
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16234118/MACROECONOMÍA
 RA12Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16234103/MICROECONOMÍA
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16234118/MACROECONOMÍA
 RA13Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA14Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA15Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16234118/MACROECONOMÍA
B7Tener sensibilidad en temas medioambientales
RA1Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234118/MACROECONOMÍA
 RA2Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16234103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16234118/MACROECONOMÍA
 RA3Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA5Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA6Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA7Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA8Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA9En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA10Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16234118/MACROECONOMÍA
C1Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.
RA1Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA2Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA3Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA4Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA5Comprende información y artículos de carácter rutinario.
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA8Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA9Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234103/MICROECONOMÍA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234118/MACROECONOMÍA
 RA10Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16234118/MACROECONOMÍA
C2Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.
RA1Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA2Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA3Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA4Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

16234103/MICROECONOMÍA
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

16234118/MACROECONOMÍA
C3Gestionar la información y el conocimiento.
RA1Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA2Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA3Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA4Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

16234118/MACROECONOMÍA
C4Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.
RA1Produce un texto oral gramaticalmente correcto.
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA2Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA3Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA4Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

16234010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

16234103/MICROECONOMÍA
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

16234118/MACROECONOMÍA
 RA5Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

16234003/ORGANIZ