2013_14
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Dirección Estratégica de la Empresa (2010)
 Asignaturas
  ESTRATEGIAS DEL FACTOR HUMANO
   Continguts
tema Subtema
1. La importància estratègica de la gestió de l'intangible. El factor humà. 1.1. Estructura i processos.
1.2. Alineació horitzontal i vertical en la GRH.
1.3. La gestió de l'intangible. Soft HRM.
1.4. El compromís organitzatiu.

2. Diferències individuals i identitat.
2.1. Diferències individuals: principals tendències en l'estudi de la personalitat.
2.2. Identitat professional i compromís organitzatiu.
2.3. Aplicació estratègica a l'empresa.
3. Motivació.
3.1 Teories de motivació.
3.2. Relació amb polítiques de GRH.
3.3. Aplicació estratègica a l'empresa.
4. Processos perceptius, comunicació i negociació. 4.1. Processos perceptius.
4.2. L'eficàcia de la comunicació humana. Dificultats.
4.3. Conflicte i negociació.
4.4. Relació amb comunicació organitzativa i polítiques GRH.
4.5. Aplicació estratègica a l'empresa.
5. Emocions i estrés. 5.1. Emocions en l'àmbit laboral.
5.2. Contracte psicològic i emotional labour.
5.3. Gestió de les emocions i intel·ligència emocional.
5.4. Estrés, eutress i distress.
5.5. Relació amb pràctiques de GRH, cultura i estructura.
5.6. Aplicació estratègica a l'empresa.
6. Grups i treball en equip. 6.1. Grups i comportament grupal.
6.2. Treball en equip.
6.3. Relació amb pràctiques de GRH, cultura i estructura.
6.4. Aplicació estratègica a l'empresa.
7. Lideratge. 7.1 Teories de lideratge.
7.2. Assolir el compromís.
7.3. Relació amb pràctiques de GRH.
7.4. Aplicació estratègica a l'empresa.
8. Cultura organitzativa. 8.1. Cultura organitzativa.
8.2. Influència d'aspectes culturals en la GRH.
8.3. Aplicació estratègica a l'empresa.
9. Gestió del canvi. 9.1. Gestió del canvi.
9.2. Relació amb pràctiques de GRH, cultura i estructura.
9.3. Aplicació estratègica a l'empresa.
10. Gestió Estratègica de la carrera professional. 10.1. Com buscar feina.
10.2. Autoocupació i Emprenedoria.
10.3. Noves competències, noves professions.
10.4. Gestió de les promocions.
10.5. Gestió de les transferències nacionals i internacionals.