2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Strategic Management (2010)
 Subjects
  SCIENTIFIC RESEARCH PROCESSES
   Learning aims
Objectives Competences
Entendre la investigació científica com un procés. AR1
AR3
AR4
AR5
BC13
Identificar i entendre les fases en el procés, saber les decisions i accions relacionades amb cada fase. AR4
BC1
BC4
BC6
BC7
BC11
Familiaritzar-se amb l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs de recerca. BC14
CC4
CC5