2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Strategic Management (2010)
 Subjects
  SCIENTIFIC RESEARCH PROCESSES
   Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Introducció i presentació de l'assignatura, el sistema l'avaluació, els continguts, etc.
Lecture Presentació i discussió dels concepts de l'assignatura amb la participació activa dels estudiants.
Problem solving, classroom exercises Treballs pràctics, presentacions, etc.
Personal tuition