2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Strategic Management (2010)
 Calendari d'exàmens

El calendari d'exàmens de convocatòria extraordinària es farà públic al web de la Facultat d'Economia i Empresa, una vegada finalitzat el termini de matrícula.