2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economy and Business
A A 
 
 
Strategic Management (2010)
 Subjects

First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
16615101 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA Only annual
Compulsory 6
16615103 ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING Only annual
Compulsory 6
16615104 ESTRATÈGIES DEL FACTOR HUMÀ Only annual
Compulsory 6
16615102 ESTRATÈGIES FINANCERES Only annual
Compulsory 6
16615302 FINAL MASTER'S PROJECT Only annual
21
16615106 FONAMENTS DE TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA Only annual
Compulsory 3
16615107 FONAMENTS DE TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA Only annual
Compulsory 3
16615105 PROCÉS D'INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA Only annual
Compulsory 3
16615108 TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL Only annual
Compulsory 3
16615301 TREBALL DE FI DE MÀSTER:TREBALL DE RECERCA Only annual
15
Optional
CodeNamePeriodTypeCredits
16615205 ANÀLISI FINANCERA I VALORACIÓ D'EMPRESES Only annual
Optional 3
16615201 DIRECCIÓ D'OPERACIONS, INNOVACIÓ I PROJECTES Only annual
Optional 3
16615204 EMPRENEDORIA Only annual
Optional 3
16615202 ÈTICA I RESPONSABILITAT SOCIAL Only annual
Optional 3
16615210 GESTIÓ ESTRATÈGICA DE PIMES Only annual
Optional 3
16615213 INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN INCERTESA Only annual
Optional 3
16615211 INVESTIGACIÓ EN TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA Only annual
Optional 3
16615212 INVESTIGACIÓ EN TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA Only annual
Optional 3
16615203 PROCÉS DE CONSULTORIA Only annual
Optional 3
16615206 PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS Only annual
Optional 3
16615214 VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA Only annual
Optional 3