2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Business Management (2012)
 Subjects
  ENTREPRENEURSHIP
   Learning aims
Objectives Competences
Comprendre la trascendència estratègica de l'emprenedoria i adquirir interès en la iniciativa de projectes de negoci propis AC1
BC4
CC5
Autodescobrir el nivell de competències personals que habiliten per emprendre projectes pròpis BC1
BC3
BC5
BC6
CC3
CC5
Entendre els aspectes necessaris per a la viabilitat d'un projecte empresarial AC1
AC2
BC2
BC4
CC2
CC3
Aprendre a desenvolupar un pla de negoci AP2
BC1
BC3
BC5
Aprendre a defensar el propi projecte empresarial davant de possibles inversors i practicar les tècniques de negociació AC1
AP1
AP2
BC1
CC2
CC3