2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Direcció d'Empreses (2012)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16625105 DIRECCIÓ D'OPERACIONS, INNOVACIÓ I PROJECTES 1Q
Obligatòria 3
16625104 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA 1Q
Obligatòria 6
16625101 ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING 1Q
Obligatòria 6
16625102 ESTRATÈGIES DEL FACTOR HUMÀ 1Q
Obligatòria 6
16625103 ESTRATÈGIES FINANCERES 1Q
Obligatòria 6
16625106 SIMULACIÓ EMPRESARIAL 1Q
Obligatòria 3
16625301 TREBALL DE FI DE MÀSTER AN conv. única
Treball fi de màster 6
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16625219 COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS 2Q
Optativa 3
16625201 EMPRENEDORIA 2Q
Optativa 3
16625221 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 2Q
Optativa 3
16625222 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 2Q
Optativa 6
16625223 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III 2Q
Optativa 12
16625224 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT IV 2Q
Optativa 12
16625205 GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ 2Q
Optativa 3
16625217 GESTIÓ ESTRATÈGICA DE PIMES 2Q
Optativa 3
16625202 HABILITATS DIRECTIVES 2Q
Optativa 3
16625212 INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN INCERTESA 2Q
Optativa 3
16625501 PRÀCTIQUES 2Q
Pràctiques Externes optatives 12
16625214 PROCÉS D'INVESTIGACIÓ 2Q
Optativa 3
16625203 PROCÉS DE CONSULTORIA 2Q
Optativa 3
16625218 PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS 2Q
Optativa 3
16625216 RESPONSABILITAT SOCIAL I GOVERNANÇA 2Q
Optativa 3
16625210 TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I 2Q
Optativa 3
16625208 TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I 2Q
Optativa 3
16625215 VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA 2Q
Optativa 3