2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Business Management (2012)
 Pràctiques

El mòdul de pràctiques es composa de 12 ECTS de caràcter optatiu. Les pràctiques es poden realitzar, també, a l'empara d'un programa de mobilitat.

 

L’objectiu d’aquestes pràctiques és donar l’oportunitat als estudiants d’aplicar, a l’entorn laboral, els coneixements adquirits a les assignatures.