2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Mercats Internacionals (2016)
 Assignatures
  SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A7
CT3
S'ha de entregar i exposar un treball a l'aula. 40%
Debats
A7
CT3
S'ha de organitzar i participar en un debat 20%
Proves de desenvolupament
A7
CT3
Proves objectives (escritas i/o orales). 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En segona convocatòria, si no ja s'ha aprovat durant el curs, s'ha de presentar el treball (50%) i es fa una prova escrita i/o oral (50%).

Per a aprovar la assignatura la nota de la prova final i del treball ha de ser com a mínim un 4.