2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'ADE i Finances i Comptabilitat (2014)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16904010 DRET MERCANTIL 1Q
Formació bàsica 6
16904007 ESTADÍSTICA I 1Q
Formació bàsica 6
16904127 FONAMENTS DE MÀRQUETING 1Q
Obligatòria 6
16904001 INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT 1Q
Formació bàsica 6
16904004 INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA 1Q
Formació bàsica 6
16904008 MATEMÀTIQUES I 1Q
Formació bàsica 6
16904002 COMPTABILITAT FINANCERA 2Q
Formació bàsica 6
16904128 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING 2Q
Obligatòria 6
16904005 INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA 2Q
Formació bàsica 6
16904009 MATEMÀTIQUES II 2Q
Formació bàsica 6
16904003 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 2Q
Formació bàsica 6
16904006 PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA 2Q
Formació bàsica 6