2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
First YearSecond Year
Competence/
Learning outcomes
1
6
9
0
4
0
0
1
INTRODUCTION TO ACCOUNTING
1
6
9
0
4
0
0
2
FINANCIAL ACCOUNTING
1
6
9
0
4
0
0
3
COMPANY ORGANIZATION
1
6
9
0
4
0
0
4
INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
1
6
9
0
4
0
0
5
INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
1
6
9
0
4
0
0
6
PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
1
6
9
0
4
0
0
7
STATISTICS I
1
6
9
0
4
0
0
8
MATHEMATICS I
1
6
9
0
4
0
0
9
MATHEMATICS II
1
6
9
0
4
0
1
0
COMMERCIAL LAW
1
6
9
0
4
1
2
7
THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
1
6
9
0
4
1
2
8
STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
1
6
9
0
4
1
0
1
ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
1
6
9
0
4
1
0
2
HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
1
6
9
0
4
1
0
3
OPERATIONS MANAGEMENT
1
6
9
0
4
1
0
4
QUALITY MANAGEMENT
1
6
9
0
4
1
0
5
MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
1
6
9
0
4
1
0
6
MICROECONOMY
1
6
9
0
4
1
0
7
ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
1
6
9
0
4
1
0
8
FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
1
6
9
0
4
1
0
9
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
1
6
9
0
4
1
1
0
STATISTICS II
1
6
9
0
4
1
1
1
FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
1
6
9
0
4
1
1
2
MACROECONOMY
ADE1 FIC-7Entendre els principis bàsics de l’economia (tant a escala microeconòmica com macroeconòmica)
per a la gestió d’empreses i la seva influència sobre el sector financer.
LO1Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904007/STATISTICS I
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904008/MATHEMATICS I
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904009/MATHEMATICS II
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904106/MICROECONOMY
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904110/STATISTICS II
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904112/MACROECONOMY
 LO2Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904007/STATISTICS I
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904008/MATHEMATICS I
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904009/MATHEMATICS II
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904106/MICROECONOMY
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904110/STATISTICS II
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904112/MACROECONOMY
 LO3Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904007/STATISTICS I
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904008/MATHEMATICS I
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904009/MATHEMATICS II
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904106/MICROECONOMY
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904110/STATISTICS II
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904112/MACROECONOMY
 LO4Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904007/STATISTICS I
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904008/MATHEMATICS I
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904009/MATHEMATICS II
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904106/MICROECONOMY
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904110/STATISTICS II
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904112/MACROECONOMY
 LO5Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904007/STATISTICS I
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904008/MATHEMATICS I
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904009/MATHEMATICS II
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904106/MICROECONOMY
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904110/STATISTICS II
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904112/MACROECONOMY
 LO6Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904007/STATISTICS I
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904008/MATHEMATICS I
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904009/MATHEMATICS II
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904106/MICROECONOMY
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904110/STATISTICS II
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904112/MACROECONOMY
 LO7Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904007/STATISTICS I
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904008/MATHEMATICS I
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904009/MATHEMATICS II
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904106/MICROECONOMY
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904110/STATISTICS II
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904112/MACROECONOMY
 LO8Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904007/STATISTICS I
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904008/MATHEMATICS I
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904009/MATHEMATICS II
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904106/MICROECONOMY
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904110/STATISTICS II
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904112/MACROECONOMY
 LO9Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904007/STATISTICS I
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904008/MATHEMATICS I
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904009/MATHEMATICS II
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904106/MICROECONOMY
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904110/STATISTICS II
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904112/MACROECONOMY
 LO10Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904007/STATISTICS I
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904008/MATHEMATICS I
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904009/MATHEMATICS II
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904106/MICROECONOMY
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904110/STATISTICS II
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904112/MACROECONOMY
 LO11Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904007/STATISTICS I
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904008/MATHEMATICS I
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904009/MATHEMATICS II
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904106/MICROECONOMY
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904110/STATISTICS II
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904112/MACROECONOMY
 LO12Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904007/STATISTICS I
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904008/MATHEMATICS I
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904009/MATHEMATICS II
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904106/MICROECONOMY
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904110/STATISTICS II
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904112/MACROECONOMY
 LO13Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904007/STATISTICS I
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904008/MATHEMATICS I
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904009/MATHEMATICS II
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904106/MICROECONOMY
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904110/STATISTICS II
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904112/MACROECONOMY
 LO14Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904007/STATISTICS I
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904008/MATHEMATICS I
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904009/MATHEMATICS II
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904106/MICROECONOMY
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904110/STATISTICS II
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904112/MACROECONOMY
 LO15Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904007/STATISTICS I
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904008/MATHEMATICS I
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904009/MATHEMATICS II
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904106/MICROECONOMY
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904110/STATISTICS II
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904112/MACROECONOMY
 LO16Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904007/STATISTICS I
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904008/MATHEMATICS I
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904009/MATHEMATICS II
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904106/MICROECONOMY
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904110/STATISTICS II
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904112/MACROECONOMY
 LO17Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904007/STATISTICS I
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904008/MATHEMATICS I
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904009/MATHEMATICS II
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904106/MICROECONOMY
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904110/STATISTICS II
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904112/MACROECONOMY
 LO18Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904007/STATISTICS I
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904008/MATHEMATICS I
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904009/MATHEMATICS II
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904106/MICROECONOMY
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904110/STATISTICS II
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904112/MACROECONOMY
 LO19Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904007/STATISTICS I
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904008/MATHEMATICS I
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904009/MATHEMATICS II
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904106/MICROECONOMY
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904110/STATISTICS II
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904112/MACROECONOMY
 LO20Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904007/STATISTICS I
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904008/MATHEMATICS I
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904009/MATHEMATICS II
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904106/MICROECONOMY
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904110/STATISTICS II
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904112/MACROECONOMY
 LO21Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904007/STATISTICS I
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904008/MATHEMATICS I
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904009/MATHEMATICS II
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904106/MICROECONOMY
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904110/STATISTICS II
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904112/MACROECONOMY
 LO22Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904007/STATISTICS I
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904008/MATHEMATICS I
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904009/MATHEMATICS II
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904106/MICROECONOMY
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904110/STATISTICS II
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904112/MACROECONOMY
 LO23Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904007/STATISTICS I
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904008/MATHEMATICS I
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904009/MATHEMATICS II
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904106/MICROECONOMY
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904110/STATISTICS II
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904112/MACROECONOMY
ADE2 FIC-5Ser capaç de buscar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter
econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials i financeres.
LO1Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904007/STATISTICS I
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904008/MATHEMATICS I
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904009/MATHEMATICS II
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904106/MICROECONOMY
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904110/STATISTICS II
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904112/MACROECONOMY
 LO2Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904007/STATISTICS I
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904008/MATHEMATICS I
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904009/MATHEMATICS II
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904106/MICROECONOMY
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904110/STATISTICS II
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904112/MACROECONOMY
 LO3Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904007/STATISTICS I
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904008/MATHEMATICS I
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904009/MATHEMATICS II
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904106/MICROECONOMY
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904110/STATISTICS II
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904112/MACROECONOMY
 LO4Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904007/STATISTICS I
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904008/MATHEMATICS I
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904009/MATHEMATICS II
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904106/MICROECONOMY
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904110/STATISTICS II
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904112/MACROECONOMY
 LO5Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904007/STATISTICS I
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904008/MATHEMATICS I
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904009/MATHEMATICS II
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904106/MICROECONOMY
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904110/STATISTICS II
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904112/MACROECONOMY
 LO6Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904007/STATISTICS I
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904008/MATHEMATICS I
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904009/MATHEMATICS II
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904106/MICROECONOMY
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904110/STATISTICS II
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904112/MACROECONOMY
 LO7Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904007/STATISTICS I
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904008/MATHEMATICS I
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904009/MATHEMATICS II
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904106/MICROECONOMY
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904110/STATISTICS II
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904112/MACROECONOMY
 LO8Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904007/STATISTICS I
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904008/MATHEMATICS I
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904009/MATHEMATICS II
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904106/MICROECONOMY
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904110/STATISTICS II
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904112/MACROECONOMY
 LO9Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904007/STATISTICS I
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904008/MATHEMATICS I
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904009/MATHEMATICS II
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904106/MICROECONOMY
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904110/STATISTICS II
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904112/MACROECONOMY
 LO10Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904007/STATISTICS I
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904008/MATHEMATICS I
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904009/MATHEMATICS II
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904106/MICROECONOMY
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904110/STATISTICS II
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904112/MACROECONOMY
 LO11Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904007/STATISTICS I
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904008/MATHEMATICS I
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904009/MATHEMATICS II
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904106/MICROECONOMY
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904110/STATISTICS II
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904112/MACROECONOMY
 LO12Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904007/STATISTICS I
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904008/MATHEMATICS I
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904009/MATHEMATICS II
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904106/MICROECONOMY
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904110/STATISTICS II
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904112/MACROECONOMY
 LO13Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904007/STATISTICS I
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904008/MATHEMATICS I
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904009/MATHEMATICS II
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904106/MICROECONOMY
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904110/STATISTICS II
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904112/MACROECONOMY
 LO14Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904007/STATISTICS I
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904008/MATHEMATICS I
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904009/MATHEMATICS II
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904106/MICROECONOMY
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904110/STATISTICS II
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904112/MACROECONOMY
 LO15Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904007/STATISTICS I
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904008/MATHEMATICS I
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904009/MATHEMATICS II
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904106/MICROECONOMY
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904110/STATISTICS II
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904112/MACROECONOMY
 LO16Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904007/STATISTICS I
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904008/MATHEMATICS I
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904009/MATHEMATICS II
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904106/MICROECONOMY
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904110/STATISTICS II
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904112/MACROECONOMY
 LO17Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904007/STATISTICS I
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904008/MATHEMATICS I
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904009/MATHEMATICS II
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904106/MICROECONOMY
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904110/STATISTICS II
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904112/MACROECONOMY
 LO18Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904007/STATISTICS I
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904008/MATHEMATICS I
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904009/MATHEMATICS II
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904106/MICROECONOMY
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904110/STATISTICS II
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904112/MACROECONOMY
 LO19Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904007/STATISTICS I
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904008/MATHEMATICS I
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904009/MATHEMATICS II
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904106/MICROECONOMY
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904110/STATISTICS II
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904112/MACROECONOMY
 LO20Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904007/STATISTICS I
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904008/MATHEMATICS I
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904009/MATHEMATICS II
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904106/MICROECONOMY
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904110/STATISTICS II
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904112/MACROECONOMY
 LO21Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904007/STATISTICS I
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904008/MATHEMATICS I
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904009/MATHEMATICS II
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904106/MICROECONOMY
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904110/STATISTICS II
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904112/MACROECONOMY
 LO22Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904007/STATISTICS I
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904008/MATHEMATICS I
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904009/MATHEMATICS II
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904106/MICROECONOMY
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904110/STATISTICS II
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904112/MACROECONOMY
 LO23Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904007/STATISTICS I
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904008/MATHEMATICS I
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904009/MATHEMATICS II
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904106/MICROECONOMY
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904110/STATISTICS II
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904112/MACROECONOMY
 LO24Coneix els fonaments de la valoració financera.
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904007/STATISTICS I
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904008/MATHEMATICS I
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904009/MATHEMATICS II
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904106/MICROECONOMY
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904110/STATISTICS II
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904112/MACROECONOMY
 LO25Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904007/STATISTICS I
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904008/MATHEMATICS I
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904009/MATHEMATICS II
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904106/MICROECONOMY
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904110/STATISTICS II
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904112/MACROECONOMY
 LO26Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904007/STATISTICS I
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904008/MATHEMATICS I
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904009/MATHEMATICS II
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904106/MICROECONOMY
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904110/STATISTICS II
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904112/MACROECONOMY
 LO27Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904007/STATISTICS I
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904008/MATHEMATICS I
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904009/MATHEMATICS II
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904106/MICROECONOMY
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904110/STATISTICS II
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904112/MACROECONOMY
 LO28Resol sense errors els problemes que se li plantegen.
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904007/STATISTICS I
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904008/MATHEMATICS I
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904009/MATHEMATICS II
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904106/MICROECONOMY
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904110/STATISTICS II
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904112/MACROECONOMY
 LO29Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904007/STATISTICS I
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904008/MATHEMATICS I
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904009/MATHEMATICS II
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904106/MICROECONOMY
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904110/STATISTICS II
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904112/MACROECONOMY
 LO30Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904007/STATISTICS I
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904008/MATHEMATICS I
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904009/MATHEMATICS II
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904106/MICROECONOMY
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904110/STATISTICS II
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904112/MACROECONOMY
 LO31Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904007/STATISTICS I
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904008/MATHEMATICS I
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904009/MATHEMATICS II
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904106/MICROECONOMY
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904110/STATISTICS II
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904112/MACROECONOMY
 LO32Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904007/STATISTICS I
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904008/MATHEMATICS I
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904009/MATHEMATICS II
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904106/MICROECONOMY
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904110/STATISTICS II
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904112/MACROECONOMY
 LO33Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904007/STATISTICS I
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904008/MATHEMATICS I
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904009/MATHEMATICS II
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904106/MICROECONOMY
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904110/STATISTICS II
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904112/MACROECONOMY
 LO34Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904007/STATISTICS I
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904008/MATHEMATICS I
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904009/MATHEMATICS II
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904106/MICROECONOMY
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904110/STATISTICS II
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904112/MACROECONOMY
 LO35Entén el valor de la informació en l'empresa.
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904007/STATISTICS I
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904008/MATHEMATICS I
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904009/MATHEMATICS II
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904106/MICROECONOMY
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904110/STATISTICS II
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904112/MACROECONOMY
 LO36Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904007/STATISTICS I
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904008/MATHEMATICS I
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904009/MATHEMATICS II
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904106/MICROECONOMY
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904110/STATISTICS II
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904112/MACROECONOMY
 LO37Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904007/STATISTICS I
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904008/MATHEMATICS I
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904009/MATHEMATICS II
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904106/MICROECONOMY
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904110/STATISTICS II
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904112/MACROECONOMY
 LO38Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904007/STATISTICS I
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904008/MATHEMATICS I
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904009/MATHEMATICS II
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904106/MICROECONOMY
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904110/STATISTICS II
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904112/MACROECONOMY
 LO39Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904007/STATISTICS I
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904008/MATHEMATICS I
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904009/MATHEMATICS II
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904106/MICROECONOMY
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904110/STATISTICS II
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904112/MACROECONOMY
 LO40Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904007/STATISTICS I
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904008/MATHEMATICS I
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904009/MATHEMATICS II
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904106/MICROECONOMY
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904110/STATISTICS II
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904112/MACROECONOMY
 LO41Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904007/STATISTICS I
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904008/MATHEMATICS I
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904009/MATHEMATICS II
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904106/MICROECONOMY
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904110/STATISTICS II
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904112/MACROECONOMY
 LO42Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904007/STATISTICS I
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904008/MATHEMATICS I
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904009/MATHEMATICS II
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904106/MICROECONOMY
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904110/STATISTICS II
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904112/MACROECONOMY
 LO43Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904007/STATISTICS I
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904008/MATHEMATICS I
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904009/MATHEMATICS II
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904106/MICROECONOMY
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904110/STATISTICS II
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904112/MACROECONOMY
 LO44Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904007/STATISTICS I
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904008/MATHEMATICS I
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904009/MATHEMATICS II
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904106/MICROECONOMY
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904110/STATISTICS II
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904112/MACROECONOMY
 LO45Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904007/STATISTICS I
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904008/MATHEMATICS I
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904009/MATHEMATICS II
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904106/MICROECONOMY
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904110/STATISTICS II
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904112/MACROECONOMY
 LO46Sap dissenyar una investigació de mercats
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904007/STATISTICS I
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904008/MATHEMATICS I
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904009/MATHEMATICS II
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904106/MICROECONOMY
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904110/STATISTICS II
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904112/MACROECONOMY
 LO47Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904007/STATISTICS I
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904008/MATHEMATICS I
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904009/MATHEMATICS II
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904106/MICROECONOMY
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904110/STATISTICS II
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904112/MACROECONOMY
 LO48Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904007/STATISTICS I
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904008/MATHEMATICS I
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904009/MATHEMATICS II
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904106/MICROECONOMY
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904110/STATISTICS II
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904112/MACROECONOMY
 LO49Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.
    LO49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904007/STATISTICS I
    LO49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904008/MATHEMATICS I
    LO49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904009/MATHEMATICS II
    LO49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904106/MICROECONOMY
    LO49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904110/STATISTICS II
    LO49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904112/MACROECONOMY
 LO50Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.
    LO50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904007/STATISTICS I
    LO50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904008/MATHEMATICS I
    LO50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904009/MATHEMATICS II
    LO50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904106/MICROECONOMY
    LO50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904110/STATISTICS II
    LO50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904112/MACROECONOMY
 LO51Descriu i valora actius financers de renda fixa.
    LO51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904007/STATISTICS I
    LO51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904008/MATHEMATICS I
    LO51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904009/MATHEMATICS II
    LO51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904106/MICROECONOMY
    LO51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904110/STATISTICS II
    LO51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904112/MACROECONOMY
 LO52Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.
    LO52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904007/STATISTICS I
    LO52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904008/MATHEMATICS I
    LO52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904009/MATHEMATICS II
    LO52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904106/MICROECONOMY
    LO52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904110/STATISTICS II
    LO52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904112/MACROECONOMY
 LO53Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.
    LO53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904007/STATISTICS I
    LO53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904008/MATHEMATICS I
    LO53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904009/MATHEMATICS II
    LO53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904106/MICROECONOMY
    LO53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904110/STATISTICS II
    LO53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904112/MACROECONOMY
 LO54Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.
    LO54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904007/STATISTICS I
    LO54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904008/MATHEMATICS I
    LO54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904009/MATHEMATICS II
    LO54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904106/MICROECONOMY
    LO54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904110/STATISTICS II
    LO54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904112/MACROECONOMY
 LO55Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.
    LO55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904007/STATISTICS I
    LO55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904008/MATHEMATICS I
    LO55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904009/MATHEMATICS II
    LO55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904106/MICROECONOMY
    LO55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904110/STATISTICS II
    LO55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904112/MACROECONOMY
 LO56Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.
    LO56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904007/STATISTICS I
    LO56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904008/MATHEMATICS I
    LO56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904009/MATHEMATICS II
    LO56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904106/MICROECONOMY
    LO56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904110/STATISTICS II
    LO56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904112/MACROECONOMY
 LO57Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.
    LO57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904007/STATISTICS I
    LO57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904008/MATHEMATICS I
    LO57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904009/MATHEMATICS II
    LO57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904106/MICROECONOMY
    LO57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904110/STATISTICS II
    LO57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904112/MACROECONOMY
 LO58Sap explicar els principals models d’empresa.
    LO58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904007/STATISTICS I
    LO58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904008/MATHEMATICS I
    LO58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904009/MATHEMATICS II
    LO58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904106/MICROECONOMY
    LO58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904110/STATISTICS II
    LO58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904112/MACROECONOMY
 LO59Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.
    LO59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904007/STATISTICS I
    LO59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904008/MATHEMATICS I
    LO59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904009/MATHEMATICS II
    LO59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904106/MICROECONOMY
    LO59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904110/STATISTICS II
    LO59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904112/MACROECONOMY
 LO60Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.
    LO60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904007/STATISTICS I
    LO60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904008/MATHEMATICS I
    LO60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904009/MATHEMATICS II
    LO60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904106/MICROECONOMY
    LO60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904110/STATISTICS II
    LO60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904112/MACROECONOMY
 LO61Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.
    LO61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16904007/STATISTICS I
    LO61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16904008/MATHEMATICS I
    LO61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16904009/MATHEMATICS II
    LO61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16904106/MICROECONOMY
    LO61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16904110/STATISTICS II
    LO61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16904112/MACROECONOMY
 LO62Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols
    LO62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16904007/STATISTICS I
    LO62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16904008/MATHEMATICS I
    LO62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16904009/MATHEMATICS II
    LO62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16904106/MICROECONOMY
    LO62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16904110/STATISTICS II
    LO62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16904112/MACROECONOMY
 LO63Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable
    LO63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16904007/STATISTICS I
    LO63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16904008/MATHEMATICS I
    LO63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16904009/MATHEMATICS II
    LO63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16904106/MICROECONOMY
    LO63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16904110/STATISTICS II
    LO63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16904112/MACROECONOMY
 LO64Dissenya estratègies d’inversió
    LO64 - Dissenya estratègies d’inversió

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO64 - Dissenya estratègies d’inversió

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO64 - Dissenya estratègies d’inversió

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO64 - Dissenya estratègies d’inversió

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO64 - Dissenya estratègies d’inversió

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO64 - Dissenya estratègies d’inversió

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO64 - Dissenya estratègies d’inversió

16904007/STATISTICS I
    LO64 - Dissenya estratègies d’inversió

16904008/MATHEMATICS I
    LO64 - Dissenya estratègies d’inversió

16904009/MATHEMATICS II
    LO64 - Dissenya estratègies d’inversió

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO64 - Dissenya estratègies d’inversió

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO64 - Dissenya estratègies d’inversió

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO64 - Dissenya estratègies d’inversió

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO64 - Dissenya estratègies d’inversió

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO64 - Dissenya estratègies d’inversió

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO64 - Dissenya estratègies d’inversió

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO64 - Dissenya estratègies d’inversió

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO64 - Dissenya estratègies d’inversió

16904106/MICROECONOMY
    LO64 - Dissenya estratègies d’inversió

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO64 - Dissenya estratègies d’inversió

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO64 - Dissenya estratègies d’inversió

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO64 - Dissenya estratègies d’inversió

16904110/STATISTICS II
    LO64 - Dissenya estratègies d’inversió

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO64 - Dissenya estratègies d’inversió

16904112/MACROECONOMY
ADE3Desenvolupar habilitats directives de gestió de persones i ser capaç de dur a terme negociacions
per obtenir acords favorables i sostenibles en l’àmbit de la gestió empresarial.
LO1Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.
    LO1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16904007/STATISTICS I
    LO1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16904008/MATHEMATICS I
    LO1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16904009/MATHEMATICS II
    LO1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16904106/MICROECONOMY
    LO1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16904110/STATISTICS II
    LO1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16904112/MACROECONOMY
 LO2Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.
    LO2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16904007/STATISTICS I
    LO2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16904008/MATHEMATICS I
    LO2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16904009/MATHEMATICS II
    LO2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16904106/MICROECONOMY
    LO2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16904110/STATISTICS II
    LO2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16904112/MACROECONOMY
 LO3Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.
    LO3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16904007/STATISTICS I
    LO3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16904008/MATHEMATICS I
    LO3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16904009/MATHEMATICS II
    LO3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16904106/MICROECONOMY
    LO3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16904110/STATISTICS II
    LO3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16904112/MACROECONOMY
 LO4Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.
    LO4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16904007/STATISTICS I
    LO4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16904008/MATHEMATICS I
    LO4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16904009/MATHEMATICS II
    LO4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16904106/MICROECONOMY
    LO4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16904110/STATISTICS II
    LO4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16904112/MACROECONOMY
 LO5Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.
    LO5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16904007/STATISTICS I
    LO5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16904008/MATHEMATICS I
    LO5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16904009/MATHEMATICS II
    LO5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16904106/MICROECONOMY
    LO5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16904110/STATISTICS II
    LO5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16904112/MACROECONOMY
 LO6Analitza els processos d’internacionalització empresarial.
    LO6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16904007/STATISTICS I
    LO6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16904008/MATHEMATICS I
    LO6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16904009/MATHEMATICS II
    LO6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16904106/MICROECONOMY
    LO6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16904110/STATISTICS II
    LO6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16904112/MACROECONOMY
 LO7Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16904007/STATISTICS I
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16904008/MATHEMATICS I
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16904009/MATHEMATICS II
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16904106/MICROECONOMY
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16904110/STATISTICS II
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16904112/MACROECONOMY
ADE4 Conèixer la naturalesa i el funcionament d’una empresa o una altra institució pública o privada
i de les seves àrees funcionals, per tal de captar-ne la ubicació competitiva i institucional i la
dimensió estratègica.
LO1Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16904007/STATISTICS I
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16904008/MATHEMATICS I
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16904009/MATHEMATICS II
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16904106/MICROECONOMY
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16904110/STATISTICS II
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16904112/MACROECONOMY
 LO2Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16904007/STATISTICS I
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16904008/MATHEMATICS I
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16904009/MATHEMATICS II
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16904106/MICROECONOMY
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16904110/STATISTICS II
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16904112/MACROECONOMY
 LO3Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16904007/STATISTICS I
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16904008/MATHEMATICS I
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16904009/MATHEMATICS II
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16904106/MICROECONOMY
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16904110/STATISTICS II
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16904112/MACROECONOMY
 LO4Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.
    LO4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16904007/STATISTICS I
    LO4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16904008/MATHEMATICS I
    LO4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16904009/MATHEMATICS II
    LO4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16904106/MICROECONOMY
    LO4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16904110/STATISTICS II
    LO4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16904112/MACROECONOMY
 LO5Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.
    LO5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16904007/STATISTICS I
    LO5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16904008/MATHEMATICS I
    LO5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16904009/MATHEMATICS II
    LO5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16904106/MICROECONOMY
    LO5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16904110/STATISTICS II
    LO5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16904112/MACROECONOMY
 LO6Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.
    LO6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16904007/STATISTICS I
    LO6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16904008/MATHEMATICS I
    LO6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16904009/MATHEMATICS II
    LO6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16904106/MICROECONOMY
    LO6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16904110/STATISTICS II
    LO6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16904112/MACROECONOMY
 LO7Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.
    LO7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16904007/STATISTICS I
    LO7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16904008/MATHEMATICS I
    LO7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16904009/MATHEMATICS II
    LO7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16904106/MICROECONOMY
    LO7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16904110/STATISTICS II
    LO7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16904112/MACROECONOMY
 LO8Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.
    LO8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16904007/STATISTICS I
    LO8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16904008/MATHEMATICS I
    LO8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16904009/MATHEMATICS II
    LO8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16904106/MICROECONOMY
    LO8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16904110/STATISTICS II
    LO8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16904112/MACROECONOMY
 LO9Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.
    LO9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16904007/STATISTICS I
    LO9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16904008/MATHEMATICS I
    LO9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16904009/MATHEMATICS II
    LO9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16904106/MICROECONOMY
    LO9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16904110/STATISTICS II
    LO9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16904112/MACROECONOMY
 LO10Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.
    LO10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16904007/STATISTICS I
    LO10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16904008/MATHEMATICS I
    LO10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16904009/MATHEMATICS II
    LO10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16904106/MICROECONOMY
    LO10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16904110/STATISTICS II
    LO10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16904112/MACROECONOMY
 LO11Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.
    LO11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16904007/STATISTICS I
    LO11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16904008/MATHEMATICS I
    LO11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16904009/MATHEMATICS II
    LO11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16904106/MICROECONOMY
    LO11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16904110/STATISTICS II
    LO11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16904112/MACROECONOMY
ADE5 FIC-2Dirigir una empresa o una altra institució pública o privada i dirigir o gestionar-ne algunes de
les àrees funcionals.
LO1Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16904007/STATISTICS I
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16904008/MATHEMATICS I
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16904009/MATHEMATICS II
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16904106/MICROECONOMY
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16904110/STATISTICS II
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16904112/MACROECONOMY
 LO2Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16904007/STATISTICS I
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16904008/MATHEMATICS I
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16904009/MATHEMATICS II
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16904106/MICROECONOMY
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16904110/STATISTICS II
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16904112/MACROECONOMY
 LO3Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16904007/STATISTICS I
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16904008/MATHEMATICS I
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16904009/MATHEMATICS II
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16904106/MICROECONOMY
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16904110/STATISTICS II
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16904112/MACROECONOMY
 LO4Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16904007/STATISTICS I
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16904008/MATHEMATICS I
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16904009/MATHEMATICS II
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16904106/MICROECONOMY
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16904110/STATISTICS II
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16904112/MACROECONOMY
 LO5Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.
    LO5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16904007/STATISTICS I
    LO5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16904008/MATHEMATICS I
    LO5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16904009/MATHEMATICS II
    LO5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16904106/MICROECONOMY
    LO5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16904110/STATISTICS II
    LO5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16904112/MACROECONOMY
 LO6Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 
    LO6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16904007/STATISTICS I
    LO6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16904008/MATHEMATICS I
    LO6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16904009/MATHEMATICS II
    LO6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16904106/MICROECONOMY
    LO6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16904110/STATISTICS II
    LO6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16904112/MACROECONOMY
 LO7Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.
    LO7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16904007/STATISTICS I
    LO7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16904008/MATHEMATICS I
    LO7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16904009/MATHEMATICS II
    LO7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16904106/MICROECONOMY
    LO7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16904110/STATISTICS II
    LO7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16904112/MACROECONOMY
 LO8Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.
    LO8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16904007/STATISTICS I
    LO8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16904008/MATHEMATICS I
    LO8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16904009/MATHEMATICS II
    LO8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16904106/MICROECONOMY
    LO8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16904110/STATISTICS II
    LO8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16904112/MACROECONOMY
 LO9Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i
    LO9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16904007/STATISTICS I
    LO9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16904008/MATHEMATICS I
    LO9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16904009/MATHEMATICS II
    LO9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16904106/MICROECONOMY
    LO9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16904110/STATISTICS II
    LO9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16904112/MACROECONOMY
 LO10Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.
    LO10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16904007/STATISTICS I
    LO10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16904008/MATHEMATICS I
    LO10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16904009/MATHEMATICS II
    LO10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16904106/MICROECONOMY
    LO10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16904110/STATISTICS II
    LO10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16904112/MACROECONOMY
 LO11Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.
    LO11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16904007/STATISTICS I
    LO11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16904008/MATHEMATICS I
    LO11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16904009/MATHEMATICS II
    LO11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16904106/MICROECONOMY
    LO11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16904110/STATISTICS II
    LO11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16904112/MACROECONOMY
 LO12Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.
    LO12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16904007/STATISTICS I
    LO12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16904008/MATHEMATICS I
    LO12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16904009/MATHEMATICS II
    LO12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16904106/MICROECONOMY
    LO12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16904110/STATISTICS II
    LO12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16904112/MACROECONOMY
 LO13Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.
    LO13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16904007/STATISTICS I
    LO13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16904008/MATHEMATICS I
    LO13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16904009/MATHEMATICS II
    LO13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16904106/MICROECONOMY
    LO13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16904110/STATISTICS II
    LO13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16904112/MACROECONOMY
 LO14Resol casos que simulen la realitat empresarial.
    LO14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16904007/STATISTICS I
    LO14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16904008/MATHEMATICS I
    LO14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16904009/MATHEMATICS II
    LO14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16904106/MICROECONOMY
    LO14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16904110/STATISTICS II
    LO14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16904112/MACROECONOMY
 LO15Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.
    LO15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16904007/STATISTICS I
    LO15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16904008/MATHEMATICS I
    LO15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16904009/MATHEMATICS II
    LO15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16904106/MICROECONOMY
    LO15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16904110/STATISTICS II
    LO15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16904112/MACROECONOMY
 LO16Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.
    LO16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16904007/STATISTICS I
    LO16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16904008/MATHEMATICS I
    LO16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16904009/MATHEMATICS II
    LO16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16904106/MICROECONOMY
    LO16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16904110/STATISTICS II
    LO16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16904112/MACROECONOMY
 LO17Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.
    LO17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16904007/STATISTICS I
    LO17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16904008/MATHEMATICS I
    LO17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16904009/MATHEMATICS II
    LO17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16904106/MICROECONOMY
    LO17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16904110/STATISTICS II
    LO17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16904112/MACROECONOMY
 LO18Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.
    LO18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16904007/STATISTICS I
    LO18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16904008/MATHEMATICS I
    LO18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16904009/MATHEMATICS II
    LO18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16904106/MICROECONOMY
    LO18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16904110/STATISTICS II
    LO18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16904112/MACROECONOMY
 LO19Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.
    LO19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16904007/STATISTICS I
    LO19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16904008/MATHEMATICS I
    LO19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16904009/MATHEMATICS II
    LO19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16904106/MICROECONOMY
    LO19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16904110/STATISTICS II
    LO19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16904112/MACROECONOMY
 LO20Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.
    LO20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16904007/STATISTICS I
    LO20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16904008/MATHEMATICS I
    LO20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16904009/MATHEMATICS II
    LO20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16904106/MICROECONOMY
    LO20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16904110/STATISTICS II
    LO20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16904112/MACROECONOMY
 LO21Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.
    LO21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16904007/STATISTICS I
    LO21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16904008/MATHEMATICS I
    LO21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16904009/MATHEMATICS II
    LO21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16904106/MICROECONOMY
    LO21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16904110/STATISTICS II
    LO21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16904112/MACROECONOMY
 LO22Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.
    LO22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16904007/STATISTICS I
    LO22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16904008/MATHEMATICS I
    LO22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16904009/MATHEMATICS II
    LO22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16904106/MICROECONOMY
    LO22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16904110/STATISTICS II
    LO22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16904112/MACROECONOMY
 LO23Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.
    LO23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16904007/STATISTICS I
    LO23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16904008/MATHEMATICS I
    LO23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16904009/MATHEMATICS II
    LO23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16904106/MICROECONOMY
    LO23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16904110/STATISTICS II
    LO23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16904112/MACROECONOMY
 LO24Sap realitzar un lloc web.
    LO24 - Sap realitzar un lloc web.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO24 - Sap realitzar un lloc web.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO24 - Sap realitzar un lloc web.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO24 - Sap realitzar un lloc web.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO24 - Sap realitzar un lloc web.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO24 - Sap realitzar un lloc web.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO24 - Sap realitzar un lloc web.

16904007/STATISTICS I
    LO24 - Sap realitzar un lloc web.

16904008/MATHEMATICS I
    LO24 - Sap realitzar un lloc web.

16904009/MATHEMATICS II
    LO24 - Sap realitzar un lloc web.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO24 - Sap realitzar un lloc web.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO24 - Sap realitzar un lloc web.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO24 - Sap realitzar un lloc web.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO24 - Sap realitzar un lloc web.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO24 - Sap realitzar un lloc web.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO24 - Sap realitzar un lloc web.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO24 - Sap realitzar un lloc web.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO24 - Sap realitzar un lloc web.

16904106/MICROECONOMY
    LO24 - Sap realitzar un lloc web.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO24 - Sap realitzar un lloc web.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO24 - Sap realitzar un lloc web.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO24 - Sap realitzar un lloc web.

16904110/STATISTICS II
    LO24 - Sap realitzar un lloc web.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO24 - Sap realitzar un lloc web.

16904112/MACROECONOMY
 LO25Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.
    LO25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16904007/STATISTICS I
    LO25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16904008/MATHEMATICS I
    LO25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16904009/MATHEMATICS II
    LO25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16904106/MICROECONOMY
    LO25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16904110/STATISTICS II
    LO25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16904112/MACROECONOMY
 LO26Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.
    LO26 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO26 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO26 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO26 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO26 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO26 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO26 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16904007/STATISTICS I
    LO26 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16904008/MATHEMATICS I
    LO26 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16904009/MATHEMATICS II
    LO26 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO26 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO26 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO26 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO26 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO26 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO26 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO26 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO26 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16904106/MICROECONOMY
    LO26 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO26 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO26 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO26 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16904110/STATISTICS II
    LO26 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO26 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16904112/MACROECONOMY
 LO27Sap explicar el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.
    LO27 - Sap explicar el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO27 - Sap explicar el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO27 - Sap explicar el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO27 - Sap explicar el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO27 - Sap explicar el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO27 - Sap explicar el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO27 - Sap explicar el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16904007/STATISTICS I
    LO27 - Sap explicar el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16904008/MATHEMATICS I
    LO27 - Sap explicar el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16904009/MATHEMATICS II
    LO27 - Sap explicar el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO27 - Sap explicar el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO27 - Sap explicar el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO27 - Sap explicar el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO27 - Sap explicar el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO27 - Sap explicar el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO27 - Sap explicar el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO27 - Sap explicar el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO27 - Sap explicar el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16904106/MICROECONOMY
    LO27 - Sap explicar el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO27 - Sap explicar el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO27 - Sap explicar el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO27 - Sap explicar el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16904110/STATISTICS II
    LO27 - Sap explicar el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO27 - Sap explicar el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16904112/MACROECONOMY
 LO28Coneix els principals conceptes de la Gestió de la Qualitat.
    LO28 - Coneix els principals conceptes de la Gestió de la Qualitat.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO28 - Coneix els principals conceptes de la Gestió de la Qualitat.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO28 - Coneix els principals conceptes de la Gestió de la Qualitat.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO28 - Coneix els principals conceptes de la Gestió de la Qualitat.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO28 - Coneix els principals conceptes de la Gestió de la Qualitat.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO28 - Coneix els principals conceptes de la Gestió de la Qualitat.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO28 - Coneix els principals conceptes de la Gestió de la Qualitat.

16904007/STATISTICS I
    LO28 - Coneix els principals conceptes de la Gestió de la Qualitat.

16904008/MATHEMATICS I
    LO28 - Coneix els principals conceptes de la Gestió de la Qualitat.

16904009/MATHEMATICS II
    LO28 - Coneix els principals conceptes de la Gestió de la Qualitat.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO28 - Coneix els principals conceptes de la Gestió de la Qualitat.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO28 - Coneix els principals conceptes de la Gestió de la Qualitat.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO28 - Coneix els principals conceptes de la Gestió de la Qualitat.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO28 - Coneix els principals conceptes de la Gestió de la Qualitat.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO28 - Coneix els principals conceptes de la Gestió de la Qualitat.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO28 - Coneix els principals conceptes de la Gestió de la Qualitat.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO28 - Coneix els principals conceptes de la Gestió de la Qualitat.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO28 - Coneix els principals conceptes de la Gestió de la Qualitat.

16904106/MICROECONOMY
    LO28 - Coneix els principals conceptes de la Gestió de la Qualitat.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO28 - Coneix els principals conceptes de la Gestió de la Qualitat.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO28 - Coneix els principals conceptes de la Gestió de la Qualitat.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO28 - Coneix els principals conceptes de la Gestió de la Qualitat.

16904110/STATISTICS II
    LO28 - Coneix els principals conceptes de la Gestió de la Qualitat.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO28 - Coneix els principals conceptes de la Gestió de la Qualitat.

16904112/MACROECONOMY
 LO29Coneix i diagnostica els principals enfocaments d’aplicació a l’empresa.
    LO29 - Coneix i diagnostica els principals enfocaments d’aplicació a l’empresa.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO29 - Coneix i diagnostica els principals enfocaments d’aplicació a l’empresa.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO29 - Coneix i diagnostica els principals enfocaments d’aplicació a l’empresa.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO29 - Coneix i diagnostica els principals enfocaments d’aplicació a l’empresa.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO29 - Coneix i diagnostica els principals enfocaments d’aplicació a l’empresa.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO29 - Coneix i diagnostica els principals enfocaments d’aplicació a l’empresa.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO29 - Coneix i diagnostica els principals enfocaments d’aplicació a l’empresa.

16904007/STATISTICS I
    LO29 - Coneix i diagnostica els principals enfocaments d’aplicació a l’empresa.

16904008/MATHEMATICS I
    LO29 - Coneix i diagnostica els principals enfocaments d’aplicació a l’empresa.

16904009/MATHEMATICS II
    LO29 - Coneix i diagnostica els principals enfocaments d’aplicació a l’empresa.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO29 - Coneix i diagnostica els principals enfocaments d’aplicació a l’empresa.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO29 - Coneix i diagnostica els principals enfocaments d’aplicació a l’empresa.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO29 - Coneix i diagnostica els principals enfocaments d’aplicació a l’empresa.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO29 - Coneix i diagnostica els principals enfocaments d’aplicació a l’empresa.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO29 - Coneix i diagnostica els principals enfocaments d’aplicació a l’empresa.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO29 - Coneix i diagnostica els principals enfocaments d’aplicació a l’empresa.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO29 - Coneix i diagnostica els principals enfocaments d’aplicació a l’empresa.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO29 - Coneix i diagnostica els principals enfocaments d’aplicació a l’empresa.

16904106/MICROECONOMY
    LO29 - Coneix i diagnostica els principals enfocaments d’aplicació a l’empresa.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO29 - Coneix i diagnostica els principals enfocaments d’aplicació a l’empresa.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO29 - Coneix i diagnostica els principals enfocaments d’aplicació a l’empresa.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO29 - Coneix i diagnostica els principals enfocaments d’aplicació a l’empresa.

16904110/STATISTICS II
    LO29 - Coneix i diagnostica els principals enfocaments d’aplicació a l’empresa.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO29 - Coneix i diagnostica els principals enfocaments d’aplicació a l’empresa.

16904112/MACROECONOMY
 LO30Coneix i identifica els elements característics de la Gestió de la Qualitat en les empreses de
serveis.
    LO30 - Coneix i identifica els elements característics de la Gestió de la Qualitat en les empreses de
serveis.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO30 - Coneix i identifica els elements característics de la Gestió de la Qualitat en les empreses de
serveis.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO30 - Coneix i identifica els elements característics de la Gestió de la Qualitat en les empreses de
serveis.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO30 - Coneix i identifica els elements característics de la Gestió de la Qualitat en les empreses de
serveis.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO30 - Coneix i identifica els elements característics de la Gestió de la Qualitat en les empreses de
serveis.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO30 - Coneix i identifica els elements característics de la Gestió de la Qualitat en les empreses de
serveis.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO30 - Coneix i identifica els elements característics de la Gestió de la Qualitat en les empreses de
serveis.

16904007/STATISTICS I
    LO30 - Coneix i identifica els elements característics de la Gestió de la Qualitat en les empreses de
serveis.

16904008/MATHEMATICS I
    LO30 - Coneix i identifica els elements característics de la Gestió de la Qualitat en les empreses de
serveis.

16904009/MATHEMATICS II
    LO30 - Coneix i identifica els elements característics de la Gestió de la Qualitat en les empreses de
serveis.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO30 - Coneix i identifica els elements característics de la Gestió de la Qualitat en les empreses de
serveis.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO30 - Coneix i identifica els elements característics de la Gestió de la Qualitat en les empreses de
serveis.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO30 - Coneix i identifica els elements característics de la Gestió de la Qualitat en les empreses de
serveis.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO30 - Coneix i identifica els elements característics de la Gestió de la Qualitat en les empreses de
serveis.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO30 - Coneix i identifica els elements característics de la Gestió de la Qualitat en les empreses de
serveis.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO30 - Coneix i identifica els elements característics de la Gestió de la Qualitat en les empreses de
serveis.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO30 - Coneix i identifica els elements característics de la Gestió de la Qualitat en les empreses de
serveis.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO30 - Coneix i identifica els elements característics de la Gestió de la Qualitat en les empreses de
serveis.

16904106/MICROECONOMY
    LO30 - Coneix i identifica els elements característics de la Gestió de la Qualitat en les empreses de
serveis.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO30 - Coneix i identifica els elements característics de la Gestió de la Qualitat en les empreses de
serveis.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO30 - Coneix i identifica els elements característics de la Gestió de la Qualitat en les empreses de
serveis.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO30 - Coneix i identifica els elements característics de la Gestió de la Qualitat en les empreses de
serveis.

16904110/STATISTICS II
    LO30 - Coneix i identifica els elements característics de la Gestió de la Qualitat en les empreses de
serveis.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO30 - Coneix i identifica els elements característics de la Gestió de la Qualitat en les empreses de
serveis.

16904112/MACROECONOMY
 LO31Sap identificar i aplicar els models i la normativa de la Gestió de la Qualitat.
    LO31 - Sap identificar i aplicar els models i la normativa de la Gestió de la Qualitat.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO31 - Sap identificar i aplicar els models i la normativa de la Gestió de la Qualitat.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO31 - Sap identificar i aplicar els models i la normativa de la Gestió de la Qualitat.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO31 - Sap identificar i aplicar els models i la normativa de la Gestió de la Qualitat.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO31 - Sap identificar i aplicar els models i la normativa de la Gestió de la Qualitat.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO31 - Sap identificar i aplicar els models i la normativa de la Gestió de la Qualitat.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO31 - Sap identificar i aplicar els models i la normativa de la Gestió de la Qualitat.

16904007/STATISTICS I
    LO31 - Sap identificar i aplicar els models i la normativa de la Gestió de la Qualitat.

16904008/MATHEMATICS I
    LO31 - Sap identificar i aplicar els models i la normativa de la Gestió de la Qualitat.

16904009/MATHEMATICS II
    LO31 - Sap identificar i aplicar els models i la normativa de la Gestió de la Qualitat.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO31 - Sap identificar i aplicar els models i la normativa de la Gestió de la Qualitat.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO31 - Sap identificar i aplicar els models i la normativa de la Gestió de la Qualitat.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO31 - Sap identificar i aplicar els models i la normativa de la Gestió de la Qualitat.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO31 - Sap identificar i aplicar els models i la normativa de la Gestió de la Qualitat.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO31 - Sap identificar i aplicar els models i la normativa de la Gestió de la Qualitat.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO31 - Sap identificar i aplicar els models i la normativa de la Gestió de la Qualitat.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO31 - Sap identificar i aplicar els models i la normativa de la Gestió de la Qualitat.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO31 - Sap identificar i aplicar els models i la normativa de la Gestió de la Qualitat.

16904106/MICROECONOMY
    LO31 - Sap identificar i aplicar els models i la normativa de la Gestió de la Qualitat.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO31 - Sap identificar i aplicar els models i la normativa de la Gestió de la Qualitat.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO31 - Sap identificar i aplicar els models i la normativa de la Gestió de la Qualitat.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO31 - Sap identificar i aplicar els models i la normativa de la Gestió de la Qualitat.

16904110/STATISTICS II
    LO31 - Sap identificar i aplicar els models i la normativa de la Gestió de la Qualitat.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO31 - Sap identificar i aplicar els models i la normativa de la Gestió de la Qualitat.

16904112/MACROECONOMY
 LO32Comprèn les funcions i tasques que realitza el Director de Màrqueting dins de les empreses
industrials o de serveis.
    LO32 - Comprèn les funcions i tasques que realitza el Director de Màrqueting dins de les empreses
industrials o de serveis.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO32 - Comprèn les funcions i tasques que realitza el Director de Màrqueting dins de les empreses
industrials o de serveis.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO32 - Comprèn les funcions i tasques que realitza el Director de Màrqueting dins de les empreses
industrials o de serveis.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO32 - Comprèn les funcions i tasques que realitza el Director de Màrqueting dins de les empreses
industrials o de serveis.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO32 - Comprèn les funcions i tasques que realitza el Director de Màrqueting dins de les empreses
industrials o de serveis.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO32 - Comprèn les funcions i tasques que realitza el Director de Màrqueting dins de les empreses
industrials o de serveis.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO32 - Comprèn les funcions i tasques que realitza el Director de Màrqueting dins de les empreses
industrials o de serveis.

16904007/STATISTICS I
    LO32 - Comprèn les funcions i tasques que realitza el Director de Màrqueting dins de les empreses
industrials o de serveis.

16904008/MATHEMATICS I
    LO32 - Comprèn les funcions i tasques que realitza el Director de Màrqueting dins de les empreses
industrials o de serveis.

16904009/MATHEMATICS II
    LO32 - Comprèn les funcions i tasques que realitza el Director de Màrqueting dins de les empreses
industrials o de serveis.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO32 - Comprèn les funcions i tasques que realitza el Director de Màrqueting dins de les empreses
industrials o de serveis.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO32 - Comprèn les funcions i tasques que realitza el Director de Màrqueting dins de les empreses
industrials o de serveis.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO32 - Comprèn les funcions i tasques que realitza el Director de Màrqueting dins de les empreses
industrials o de serveis.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO32 - Comprèn les funcions i tasques que realitza el Director de Màrqueting dins de les empreses
industrials o de serveis.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO32 - Comprèn les funcions i tasques que realitza el Director de Màrqueting dins de les empreses
industrials o de serveis.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO32 - Comprèn les funcions i tasques que realitza el Director de Màrqueting dins de les empreses
industrials o de serveis.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO32 - Comprèn les funcions i tasques que realitza el Director de Màrqueting dins de les empreses
industrials o de serveis.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO32 - Comprèn les funcions i tasques que realitza el Director de Màrqueting dins de les empreses
industrials o de serveis.

16904106/MICROECONOMY
    LO32 - Comprèn les funcions i tasques que realitza el Director de Màrqueting dins de les empreses
industrials o de serveis.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO32 - Comprèn les funcions i tasques que realitza el Director de Màrqueting dins de les empreses
industrials o de serveis.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO32 - Comprèn les funcions i tasques que realitza el Director de Màrqueting dins de les empreses
industrials o de serveis.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO32 - Comprèn les funcions i tasques que realitza el Director de Màrqueting dins de les empreses
industrials o de serveis.

16904110/STATISTICS II
    LO32 - Comprèn les funcions i tasques que realitza el Director de Màrqueting dins de les empreses
industrials o de serveis.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO32 - Comprèn les funcions i tasques que realitza el Director de Màrqueting dins de les empreses
industrials o de serveis.

16904112/MACROECONOMY
 LO33Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses industrials o de serveis.
    LO33 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses industrials o de serveis.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO33 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses industrials o de serveis.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO33 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses industrials o de serveis.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO33 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses industrials o de serveis.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO33 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses industrials o de serveis.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO33 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses industrials o de serveis.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO33 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses industrials o de serveis.

16904007/STATISTICS I
    LO33 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses industrials o de serveis.

16904008/MATHEMATICS I
    LO33 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses industrials o de serveis.

16904009/MATHEMATICS II
    LO33 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses industrials o de serveis.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO33 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses industrials o de serveis.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO33 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses industrials o de serveis.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO33 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses industrials o de serveis.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO33 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses industrials o de serveis.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO33 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses industrials o de serveis.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO33 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses industrials o de serveis.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO33 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses industrials o de serveis.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO33 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses industrials o de serveis.

16904106/MICROECONOMY
    LO33 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses industrials o de serveis.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO33 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses industrials o de serveis.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO33 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses industrials o de serveis.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO33 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses industrials o de serveis.

16904110/STATISTICS II
    LO33 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses industrials o de serveis.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO33 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses industrials o de serveis.

16904112/MACROECONOMY
 LO34Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses
industrials o de serveis.
    LO34 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses
industrials o de serveis.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO34 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses
industrials o de serveis.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO34 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses
industrials o de serveis.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO34 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses
industrials o de serveis.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO34 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses
industrials o de serveis.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO34 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses
industrials o de serveis.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO34 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses
industrials o de serveis.

16904007/STATISTICS I
    LO34 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses
industrials o de serveis.

16904008/MATHEMATICS I
    LO34 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses
industrials o de serveis.

16904009/MATHEMATICS II
    LO34 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses
industrials o de serveis.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO34 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses
industrials o de serveis.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO34 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses
industrials o de serveis.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO34 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses
industrials o de serveis.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO34 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses
industrials o de serveis.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO34 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses
industrials o de serveis.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO34 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses
industrials o de serveis.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO34 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses
industrials o de serveis.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO34 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses
industrials o de serveis.

16904106/MICROECONOMY
    LO34 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses
industrials o de serveis.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO34 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses
industrials o de serveis.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO34 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses
industrials o de serveis.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO34 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses
industrials o de serveis.

16904110/STATISTICS II
    LO34 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses
industrials o de serveis.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO34 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses
industrials o de serveis.

16904112/MACROECONOMY
 LO35Integra els coneixements teòrics sobre direcció d'empreses i/o institucions per a gestionar les
seves àrees funcionals.
    LO35 - Integra els coneixements teòrics sobre direcció d'empreses i/o institucions per a gestionar les
seves àrees funcionals.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO35 - Integra els coneixements teòrics sobre direcció d'empreses i/o institucions per a gestionar les
seves àrees funcionals.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO35 - Integra els coneixements teòrics sobre direcció d'empreses i/o institucions per a gestionar les
seves àrees funcionals.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO35 - Integra els coneixements teòrics sobre direcció d'empreses i/o institucions per a gestionar les
seves àrees funcionals.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO35 - Integra els coneixements teòrics sobre direcció d'empreses i/o institucions per a gestionar les
seves àrees funcionals.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO35 - Integra els coneixements teòrics sobre direcció d'empreses i/o institucions per a gestionar les
seves àrees funcionals.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO35 - Integra els coneixements teòrics sobre direcció d'empreses i/o institucions per a gestionar les
seves àrees funcionals.

16904007/STATISTICS I
    LO35 - Integra els coneixements teòrics sobre direcció d'empreses i/o institucions per a gestionar les
seves àrees funcionals.

16904008/MATHEMATICS I
    LO35 - Integra els coneixements teòrics sobre direcció d'empreses i/o institucions per a gestionar les
seves àrees funcionals.

16904009/MATHEMATICS II
    LO35 - Integra els coneixements teòrics sobre direcció d'empreses i/o institucions per a gestionar les
seves àrees funcionals.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO35 - Integra els coneixements teòrics sobre direcció d'empreses i/o institucions per a gestionar les
seves àrees funcionals.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO35 - Integra els coneixements teòrics sobre direcció d'empreses i/o institucions per a gestionar les
seves àrees funcionals.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO35 - Integra els coneixements teòrics sobre direcció d'empreses i/o institucions per a gestionar les
seves àrees funcionals.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO35 - Integra els coneixements teòrics sobre direcció d'empreses i/o institucions per a gestionar les
seves àrees funcionals.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO35 - Integra els coneixements teòrics sobre direcció d'empreses i/o institucions per a gestionar les
seves àrees funcionals.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO35 - Integra els coneixements teòrics sobre direcció d'empreses i/o institucions per a gestionar les
seves àrees funcionals.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO35 - Integra els coneixements teòrics sobre direcció d'empreses i/o institucions per a gestionar les
seves àrees funcionals.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO35 - Integra els coneixements teòrics sobre direcció d'empreses i/o institucions per a gestionar les
seves àrees funcionals.

16904106/MICROECONOMY
    LO35 - Integra els coneixements teòrics sobre direcció d'empreses i/o institucions per a gestionar les
seves àrees funcionals.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO35 - Integra els coneixements teòrics sobre direcció d'empreses i/o institucions per a gestionar les
seves àrees funcionals.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO35 - Integra els coneixements teòrics sobre direcció d'empreses i/o institucions per a gestionar les
seves àrees funcionals.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO35 - Integra els coneixements teòrics sobre direcció d'empreses i/o institucions per a gestionar les
seves àrees funcionals.

16904110/STATISTICS II
    LO35 - Integra els coneixements teòrics sobre direcció d'empreses i/o institucions per a gestionar les
seves àrees funcionals.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO35 - Integra els coneixements teòrics sobre direcció d'empreses i/o institucions per a gestionar les
seves àrees funcionals.

16904112/MACROECONOMY
ADE6Redactar projectes de gestió global o d’àrees funcionals de l’empresa que reflecteixen la
capacitat per identificar i desenvolupar iniciatives empresarials.
LO1Coneix la funció estratègica del màrqueting.
    LO1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16904007/STATISTICS I
    LO1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16904008/MATHEMATICS I
    LO1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16904009/MATHEMATICS II
    LO1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16904106/MICROECONOMY
    LO1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16904110/STATISTICS II
    LO1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16904112/MACROECONOMY
 LO2Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.
    LO2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16904007/STATISTICS I
    LO2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16904008/MATHEMATICS I
    LO2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16904009/MATHEMATICS II
    LO2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16904106/MICROECONOMY
    LO2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16904110/STATISTICS II
    LO2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16904112/MACROECONOMY
 LO3Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.
    LO3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16904007/STATISTICS I
    LO3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16904008/MATHEMATICS I
    LO3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16904009/MATHEMATICS II
    LO3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16904106/MICROECONOMY
    LO3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16904110/STATISTICS II
    LO3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16904112/MACROECONOMY
 LO4Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per analitzar i dissenyar l’estructura
organitzativa d’empreses i institucions.
    LO4 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per analitzar i dissenyar l’estructura
organitzativa d’empreses i institucions.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per analitzar i dissenyar l’estructura
organitzativa d’empreses i institucions.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per analitzar i dissenyar l’estructura
organitzativa d’empreses i institucions.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per analitzar i dissenyar l’estructura
organitzativa d’empreses i institucions.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO4 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per analitzar i dissenyar l’estructura
organitzativa d’empreses i institucions.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO4 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per analitzar i dissenyar l’estructura
organitzativa d’empreses i institucions.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per analitzar i dissenyar l’estructura
organitzativa d’empreses i institucions.

16904007/STATISTICS I
    LO4 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per analitzar i dissenyar l’estructura
organitzativa d’empreses i institucions.

16904008/MATHEMATICS I
    LO4 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per analitzar i dissenyar l’estructura
organitzativa d’empreses i institucions.

16904009/MATHEMATICS II
    LO4 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per analitzar i dissenyar l’estructura
organitzativa d’empreses i institucions.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per analitzar i dissenyar l’estructura
organitzativa d’empreses i institucions.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO4 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per analitzar i dissenyar l’estructura
organitzativa d’empreses i institucions.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO4 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per analitzar i dissenyar l’estructura
organitzativa d’empreses i institucions.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO4 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per analitzar i dissenyar l’estructura
organitzativa d’empreses i institucions.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per analitzar i dissenyar l’estructura
organitzativa d’empreses i institucions.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO4 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per analitzar i dissenyar l’estructura
organitzativa d’empreses i institucions.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per analitzar i dissenyar l’estructura
organitzativa d’empreses i institucions.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO4 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per analitzar i dissenyar l’estructura
organitzativa d’empreses i institucions.

16904106/MICROECONOMY
    LO4 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per analitzar i dissenyar l’estructura
organitzativa d’empreses i institucions.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO4 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per analitzar i dissenyar l’estructura
organitzativa d’empreses i institucions.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO4 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per analitzar i dissenyar l’estructura
organitzativa d’empreses i institucions.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO4 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per analitzar i dissenyar l’estructura
organitzativa d’empreses i institucions.

16904110/STATISTICS II
    LO4 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per analitzar i dissenyar l’estructura
organitzativa d’empreses i institucions.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO4 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per analitzar i dissenyar l’estructura
organitzativa d’empreses i institucions.

16904112/MACROECONOMY
 LO5Entén el funcionament de les organitzacions actuals i en sap identificar i resoldre els problemes
interns de gestió.
    LO5 - Entén el funcionament de les organitzacions actuals i en sap identificar i resoldre els problemes
interns de gestió.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Entén el funcionament de les organitzacions actuals i en sap identificar i resoldre els problemes
interns de gestió.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Entén el funcionament de les organitzacions actuals i en sap identificar i resoldre els problemes
interns de gestió.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Entén el funcionament de les organitzacions actuals i en sap identificar i resoldre els problemes
interns de gestió.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO5 - Entén el funcionament de les organitzacions actuals i en sap identificar i resoldre els problemes
interns de gestió.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO5 - Entén el funcionament de les organitzacions actuals i en sap identificar i resoldre els problemes
interns de gestió.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Entén el funcionament de les organitzacions actuals i en sap identificar i resoldre els problemes
interns de gestió.

16904007/STATISTICS I
    LO5 - Entén el funcionament de les organitzacions actuals i en sap identificar i resoldre els problemes
interns de gestió.

16904008/MATHEMATICS I
    LO5 - Entén el funcionament de les organitzacions actuals i en sap identificar i resoldre els problemes
interns de gestió.

16904009/MATHEMATICS II
    LO5 - Entén el funcionament de les organitzacions actuals i en sap identificar i resoldre els problemes
interns de gestió.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Entén el funcionament de les organitzacions actuals i en sap identificar i resoldre els problemes
interns de gestió.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO5 - Entén el funcionament de les organitzacions actuals i en sap identificar i resoldre els problemes
interns de gestió.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO5 - Entén el funcionament de les organitzacions actuals i en sap identificar i resoldre els problemes
interns de gestió.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO5 - Entén el funcionament de les organitzacions actuals i en sap identificar i resoldre els problemes
interns de gestió.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Entén el funcionament de les organitzacions actuals i en sap identificar i resoldre els problemes
interns de gestió.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO5 - Entén el funcionament de les organitzacions actuals i en sap identificar i resoldre els problemes
interns de gestió.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO5 - Entén el funcionament de les organitzacions actuals i en sap identificar i resoldre els problemes
interns de gestió.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO5 - Entén el funcionament de les organitzacions actuals i en sap identificar i resoldre els problemes
interns de gestió.

16904106/MICROECONOMY
    LO5 - Entén el funcionament de les organitzacions actuals i en sap identificar i resoldre els problemes
interns de gestió.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO5 - Entén el funcionament de les organitzacions actuals i en sap identificar i resoldre els problemes
interns de gestió.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO5 - Entén el funcionament de les organitzacions actuals i en sap identificar i resoldre els problemes
interns de gestió.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO5 - Entén el funcionament de les organitzacions actuals i en sap identificar i resoldre els problemes
interns de gestió.

16904110/STATISTICS II
    LO5 - Entén el funcionament de les organitzacions actuals i en sap identificar i resoldre els problemes
interns de gestió.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO5 - Entén el funcionament de les organitzacions actuals i en sap identificar i resoldre els problemes
interns de gestió.

16904112/MACROECONOMY
 LO6Proposa actuacions de gestió interna de l’estructura organitzativa de l’empresa des d’una
perspectiva global de l’alta direcció, interrelacionant totes les seves parts i components.
    LO6 - Proposa actuacions de gestió interna de l’estructura organitzativa de l’empresa des d’una
perspectiva global de l’alta direcció, interrelacionant totes les seves parts i components.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Proposa actuacions de gestió interna de l’estructura organitzativa de l’empresa des d’una
perspectiva global de l’alta direcció, interrelacionant totes les seves parts i components.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Proposa actuacions de gestió interna de l’estructura organitzativa de l’empresa des d’una
perspectiva global de l’alta direcció, interrelacionant totes les seves parts i components.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Proposa actuacions de gestió interna de l’estructura organitzativa de l’empresa des d’una
perspectiva global de l’alta direcció, interrelacionant totes les seves parts i components.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO6 - Proposa actuacions de gestió interna de l’estructura organitzativa de l’empresa des d’una
perspectiva global de l’alta direcció, interrelacionant totes les seves parts i components.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO6 - Proposa actuacions de gestió interna de l’estructura organitzativa de l’empresa des d’una
perspectiva global de l’alta direcció, interrelacionant totes les seves parts i components.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Proposa actuacions de gestió interna de l’estructura organitzativa de l’empresa des d’una
perspectiva global de l’alta direcció, interrelacionant totes les seves parts i components.

16904007/STATISTICS I
    LO6 - Proposa actuacions de gestió interna de l’estructura organitzativa de l’empresa des d’una
perspectiva global de l’alta direcció, interrelacionant totes les seves parts i components.

16904008/MATHEMATICS I
    LO6 - Proposa actuacions de gestió interna de l’estructura organitzativa de l’empresa des d’una
perspectiva global de l’alta direcció, interrelacionant totes les seves parts i components.

16904009/MATHEMATICS II
    LO6 - Proposa actuacions de gestió interna de l’estructura organitzativa de l’empresa des d’una
perspectiva global de l’alta direcció, interrelacionant totes les seves parts i components.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Proposa actuacions de gestió interna de l’estructura organitzativa de l’empresa des d’una
perspectiva global de l’alta direcció, interrelacionant totes les seves parts i components.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO6 - Proposa actuacions de gestió interna de l’estructura organitzativa de l’empresa des d’una
perspectiva global de l’alta direcció, interrelacionant totes les seves parts i components.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO6 - Proposa actuacions de gestió interna de l’estructura organitzativa de l’empresa des d’una
perspectiva global de l’alta direcció, interrelacionant totes les seves parts i components.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO6 - Proposa actuacions de gestió interna de l’estructura organitzativa de l’empresa des d’una
perspectiva global de l’alta direcció, interrelacionant totes les seves parts i components.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Proposa actuacions de gestió interna de l’estructura organitzativa de l’empresa des d’una
perspectiva global de l’alta direcció, interrelacionant totes les seves parts i components.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO6 - Proposa actuacions de gestió interna de l’estructura organitzativa de l’empresa des d’una
perspectiva global de l’alta direcció, interrelacionant totes les seves parts i components.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO6 - Proposa actuacions de gestió interna de l’estructura organitzativa de l’empresa des d’una
perspectiva global de l’alta direcció, interrelacionant totes les seves parts i components.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO6 - Proposa actuacions de gestió interna de l’estructura organitzativa de l’empresa des d’una
perspectiva global de l’alta direcció, interrelacionant totes les seves parts i components.

16904106/MICROECONOMY
    LO6 - Proposa actuacions de gestió interna de l’estructura organitzativa de l’empresa des d’una
perspectiva global de l’alta direcció, interrelacionant totes les seves parts i components.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO6 - Proposa actuacions de gestió interna de l’estructura organitzativa de l’empresa des d’una
perspectiva global de l’alta direcció, interrelacionant totes les seves parts i components.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO6 - Proposa actuacions de gestió interna de l’estructura organitzativa de l’empresa des d’una
perspectiva global de l’alta direcció, interrelacionant totes les seves parts i components.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO6 - Proposa actuacions de gestió interna de l’estructura organitzativa de l’empresa des d’una
perspectiva global de l’alta direcció, interrelacionant totes les seves parts i components.

16904110/STATISTICS II
    LO6 - Proposa actuacions de gestió interna de l’estructura organitzativa de l’empresa des d’una
perspectiva global de l’alta direcció, interrelacionant totes les seves parts i components.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO6 - Proposa actuacions de gestió interna de l’estructura organitzativa de l’empresa des d’una
perspectiva global de l’alta direcció, interrelacionant totes les seves parts i components.

16904112/MACROECONOMY
 LO7Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises.
    LO7 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO7 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO7 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO7 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO7 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO7 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises.

16904007/STATISTICS I
    LO7 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises.

16904008/MATHEMATICS I
    LO7 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises.

16904009/MATHEMATICS II
    LO7 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO7 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO7 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO7 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO7 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO7 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO7 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO7 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises.

16904106/MICROECONOMY
    LO7 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO7 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO7 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO7 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises.

16904110/STATISTICS II
    LO7 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO7 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises.

16904112/MACROECONOMY
 LO8Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.
    LO8 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO8 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO8 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO8 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO8 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO8 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16904007/STATISTICS I
    LO8 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16904008/MATHEMATICS I
    LO8 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16904009/MATHEMATICS II
    LO8 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO8 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO8 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO8 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO8 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO8 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO8 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO8 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16904106/MICROECONOMY
    LO8 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO8 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO8 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO8 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16904110/STATISTICS II
    LO8 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO8 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16904112/MACROECONOMY
 LO9Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi.
    LO9 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO9 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO9 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO9 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO9 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO9 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi.

16904007/STATISTICS I
    LO9 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi.

16904008/MATHEMATICS I
    LO9 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi.

16904009/MATHEMATICS II
    LO9 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO9 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO9 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO9 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO9 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO9 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO9 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO9 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi.

16904106/MICROECONOMY
    LO9 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO9 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO9 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO9 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi.

16904110/STATISTICS II
    LO9 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO9 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi.

16904112/MACROECONOMY
 LO10Redacta informes de diagnòstic de la Gestió de la Qualitat a l’empresa.
    LO10 - Redacta informes de diagnòstic de la Gestió de la Qualitat a l’empresa.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO10 - Redacta informes de diagnòstic de la Gestió de la Qualitat a l’empresa.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Redacta informes de diagnòstic de la Gestió de la Qualitat a l’empresa.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO10 - Redacta informes de diagnòstic de la Gestió de la Qualitat a l’empresa.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO10 - Redacta informes de diagnòstic de la Gestió de la Qualitat a l’empresa.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO10 - Redacta informes de diagnòstic de la Gestió de la Qualitat a l’empresa.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO10 - Redacta informes de diagnòstic de la Gestió de la Qualitat a l’empresa.

16904007/STATISTICS I
    LO10 - Redacta informes de diagnòstic de la Gestió de la Qualitat a l’empresa.

16904008/MATHEMATICS I
    LO10 - Redacta informes de diagnòstic de la Gestió de la Qualitat a l’empresa.

16904009/MATHEMATICS II
    LO10 - Redacta informes de diagnòstic de la Gestió de la Qualitat a l’empresa.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO10 - Redacta informes de diagnòstic de la Gestió de la Qualitat a l’empresa.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO10 - Redacta informes de diagnòstic de la Gestió de la Qualitat a l’empresa.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO10 - Redacta informes de diagnòstic de la Gestió de la Qualitat a l’empresa.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO10 - Redacta informes de diagnòstic de la Gestió de la Qualitat a l’empresa.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Redacta informes de diagnòstic de la Gestió de la Qualitat a l’empresa.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO10 - Redacta informes de diagnòstic de la Gestió de la Qualitat a l’empresa.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO10 - Redacta informes de diagnòstic de la Gestió de la Qualitat a l’empresa.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO10 - Redacta informes de diagnòstic de la Gestió de la Qualitat a l’empresa.

16904106/MICROECONOMY
    LO10 - Redacta informes de diagnòstic de la Gestió de la Qualitat a l’empresa.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO10 - Redacta informes de diagnòstic de la Gestió de la Qualitat a l’empresa.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO10 - Redacta informes de diagnòstic de la Gestió de la Qualitat a l’empresa.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO10 - Redacta informes de diagnòstic de la Gestió de la Qualitat a l’empresa.

16904110/STATISTICS II
    LO10 - Redacta informes de diagnòstic de la Gestió de la Qualitat a l’empresa.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO10 - Redacta informes de diagnòstic de la Gestió de la Qualitat a l’empresa.

16904112/MACROECONOMY
 LO11Sap fer propostes pròpies que puguin esser aplicades a la pràctica dels Sistemes de Gestió de la
Qualitat de les empreses.
    LO11 - Sap fer propostes pròpies que puguin esser aplicades a la pràctica dels Sistemes de Gestió de la
Qualitat de les empreses.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO11 - Sap fer propostes pròpies que puguin esser aplicades a la pràctica dels Sistemes de Gestió de la
Qualitat de les empreses.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Sap fer propostes pròpies que puguin esser aplicades a la pràctica dels Sistemes de Gestió de la
Qualitat de les empreses.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO11 - Sap fer propostes pròpies que puguin esser aplicades a la pràctica dels Sistemes de Gestió de la
Qualitat de les empreses.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO11 - Sap fer propostes pròpies que puguin esser aplicades a la pràctica dels Sistemes de Gestió de la
Qualitat de les empreses.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO11 - Sap fer propostes pròpies que puguin esser aplicades a la pràctica dels Sistemes de Gestió de la
Qualitat de les empreses.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO11 - Sap fer propostes pròpies que puguin esser aplicades a la pràctica dels Sistemes de Gestió de la
Qualitat de les empreses.

16904007/STATISTICS I
    LO11 - Sap fer propostes pròpies que puguin esser aplicades a la pràctica dels Sistemes de Gestió de la
Qualitat de les empreses.

16904008/MATHEMATICS I
    LO11 - Sap fer propostes pròpies que puguin esser aplicades a la pràctica dels Sistemes de Gestió de la
Qualitat de les empreses.

16904009/MATHEMATICS II
    LO11 - Sap fer propostes pròpies que puguin esser aplicades a la pràctica dels Sistemes de Gestió de la
Qualitat de les empreses.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO11 - Sap fer propostes pròpies que puguin esser aplicades a la pràctica dels Sistemes de Gestió de la
Qualitat de les empreses.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO11 - Sap fer propostes pròpies que puguin esser aplicades a la pràctica dels Sistemes de Gestió de la
Qualitat de les empreses.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO11 - Sap fer propostes pròpies que puguin esser aplicades a la pràctica dels Sistemes de Gestió de la
Qualitat de les empreses.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO11 - Sap fer propostes pròpies que puguin esser aplicades a la pràctica dels Sistemes de Gestió de la
Qualitat de les empreses.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Sap fer propostes pròpies que puguin esser aplicades a la pràctica dels Sistemes de Gestió de la
Qualitat de les empreses.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO11 - Sap fer propostes pròpies que puguin esser aplicades a la pràctica dels Sistemes de Gestió de la
Qualitat de les empreses.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO11 - Sap fer propostes pròpies que puguin esser aplicades a la pràctica dels Sistemes de Gestió de la
Qualitat de les empreses.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO11 - Sap fer propostes pròpies que puguin esser aplicades a la pràctica dels Sistemes de Gestió de la
Qualitat de les empreses.

16904106/MICROECONOMY
    LO11 - Sap fer propostes pròpies que puguin esser aplicades a la pràctica dels Sistemes de Gestió de la
Qualitat de les empreses.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO11 - Sap fer propostes pròpies que puguin esser aplicades a la pràctica dels Sistemes de Gestió de la
Qualitat de les empreses.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO11 - Sap fer propostes pròpies que puguin esser aplicades a la pràctica dels Sistemes de Gestió de la
Qualitat de les empreses.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO11 - Sap fer propostes pròpies que puguin esser aplicades a la pràctica dels Sistemes de Gestió de la
Qualitat de les empreses.

16904110/STATISTICS II
    LO11 - Sap fer propostes pròpies que puguin esser aplicades a la pràctica dels Sistemes de Gestió de la
Qualitat de les empreses.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO11 - Sap fer propostes pròpies que puguin esser aplicades a la pràctica dels Sistemes de Gestió de la
Qualitat de les empreses.

16904112/MACROECONOMY
 LO12Coneix les teories de comunicació, i com aquestes es relacionen amb les pràctiques actuals, de
comunicació comercial.
    LO12 - Coneix les teories de comunicació, i com aquestes es relacionen amb les pràctiques actuals, de
comunicació comercial.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO12 - Coneix les teories de comunicació, i com aquestes es relacionen amb les pràctiques actuals, de
comunicació comercial.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Coneix les teories de comunicació, i com aquestes es relacionen amb les pràctiques actuals, de
comunicació comercial.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO12 - Coneix les teories de comunicació, i com aquestes es relacionen amb les pràctiques actuals, de
comunicació comercial.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO12 - Coneix les teories de comunicació, i com aquestes es relacionen amb les pràctiques actuals, de
comunicació comercial.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO12 - Coneix les teories de comunicació, i com aquestes es relacionen amb les pràctiques actuals, de
comunicació comercial.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO12 - Coneix les teories de comunicació, i com aquestes es relacionen amb les pràctiques actuals, de
comunicació comercial.

16904007/STATISTICS I
    LO12 - Coneix les teories de comunicació, i com aquestes es relacionen amb les pràctiques actuals, de
comunicació comercial.

16904008/MATHEMATICS I
    LO12 - Coneix les teories de comunicació, i com aquestes es relacionen amb les pràctiques actuals, de
comunicació comercial.

16904009/MATHEMATICS II
    LO12 - Coneix les teories de comunicació, i com aquestes es relacionen amb les pràctiques actuals, de
comunicació comercial.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO12 - Coneix les teories de comunicació, i com aquestes es relacionen amb les pràctiques actuals, de
comunicació comercial.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO12 - Coneix les teories de comunicació, i com aquestes es relacionen amb les pràctiques actuals, de
comunicació comercial.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO12 - Coneix les teories de comunicació, i com aquestes es relacionen amb les pràctiques actuals, de
comunicació comercial.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO12 - Coneix les teories de comunicació, i com aquestes es relacionen amb les pràctiques actuals, de
comunicació comercial.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Coneix les teories de comunicació, i com aquestes es relacionen amb les pràctiques actuals, de
comunicació comercial.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO12 - Coneix les teories de comunicació, i com aquestes es relacionen amb les pràctiques actuals, de
comunicació comercial.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO12 - Coneix les teories de comunicació, i com aquestes es relacionen amb les pràctiques actuals, de
comunicació comercial.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO12 - Coneix les teories de comunicació, i com aquestes es relacionen amb les pràctiques actuals, de
comunicació comercial.

16904106/MICROECONOMY
    LO12 - Coneix les teories de comunicació, i com aquestes es relacionen amb les pràctiques actuals, de
comunicació comercial.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO12 - Coneix les teories de comunicació, i com aquestes es relacionen amb les pràctiques actuals, de
comunicació comercial.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO12 - Coneix les teories de comunicació, i com aquestes es relacionen amb les pràctiques actuals, de
comunicació comercial.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO12 - Coneix les teories de comunicació, i com aquestes es relacionen amb les pràctiques actuals, de
comunicació comercial.

16904110/STATISTICS II
    LO12 - Coneix les teories de comunicació, i com aquestes es relacionen amb les pràctiques actuals, de
comunicació comercial.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO12 - Coneix les teories de comunicació, i com aquestes es relacionen amb les pràctiques actuals, de
comunicació comercial.

16904112/MACROECONOMY
 LO13Pot avaluar els elements principals del mic de comunicacions i de les seves tècniques de mesura,
tant des d’un aspecte teòric com pràctic.
    LO13 - Pot avaluar els elements principals del mic de comunicacions i de les seves tècniques de mesura,
tant des d’un aspecte teòric com pràctic.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO13 - Pot avaluar els elements principals del mic de comunicacions i de les seves tècniques de mesura,
tant des d’un aspecte teòric com pràctic.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO13 - Pot avaluar els elements principals del mic de comunicacions i de les seves tècniques de mesura,
tant des d’un aspecte teòric com pràctic.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO13 - Pot avaluar els elements principals del mic de comunicacions i de les seves tècniques de mesura,
tant des d’un aspecte teòric com pràctic.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO13 - Pot avaluar els elements principals del mic de comunicacions i de les seves tècniques de mesura,
tant des d’un aspecte teòric com pràctic.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO13 - Pot avaluar els elements principals del mic de comunicacions i de les seves tècniques de mesura,
tant des d’un aspecte teòric com pràctic.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO13 - Pot avaluar els elements principals del mic de comunicacions i de les seves tècniques de mesura,
tant des d’un aspecte teòric com pràctic.

16904007/STATISTICS I
    LO13 - Pot avaluar els elements principals del mic de comunicacions i de les seves tècniques de mesura,
tant des d’un aspecte teòric com pràctic.

16904008/MATHEMATICS I
    LO13 - Pot avaluar els elements principals del mic de comunicacions i de les seves tècniques de mesura,
tant des d’un aspecte teòric com pràctic.

16904009/MATHEMATICS II
    LO13 - Pot avaluar els elements principals del mic de comunicacions i de les seves tècniques de mesura,
tant des d’un aspecte teòric com pràctic.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO13 - Pot avaluar els elements principals del mic de comunicacions i de les seves tècniques de mesura,
tant des d’un aspecte teòric com pràctic.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO13 - Pot avaluar els elements principals del mic de comunicacions i de les seves tècniques de mesura,
tant des d’un aspecte teòric com pràctic.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO13 - Pot avaluar els elements principals del mic de comunicacions i de les seves tècniques de mesura,
tant des d’un aspecte teòric com pràctic.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO13 - Pot avaluar els elements principals del mic de comunicacions i de les seves tècniques de mesura,
tant des d’un aspecte teòric com pràctic.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO13 - Pot avaluar els elements principals del mic de comunicacions i de les seves tècniques de mesura,
tant des d’un aspecte teòric com pràctic.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO13 - Pot avaluar els elements principals del mic de comunicacions i de les seves tècniques de mesura,
tant des d’un aspecte teòric com pràctic.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO13 - Pot avaluar els elements principals del mic de comunicacions i de les seves tècniques de mesura,
tant des d’un aspecte teòric com pràctic.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO13 - Pot avaluar els elements principals del mic de comunicacions i de les seves tècniques de mesura,
tant des d’un aspecte teòric com pràctic.

16904106/MICROECONOMY
    LO13 - Pot avaluar els elements principals del mic de comunicacions i de les seves tècniques de mesura,
tant des d’un aspecte teòric com pràctic.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO13 - Pot avaluar els elements principals del mic de comunicacions i de les seves tècniques de mesura,
tant des d’un aspecte teòric com pràctic.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO13 - Pot avaluar els elements principals del mic de comunicacions i de les seves tècniques de mesura,
tant des d’un aspecte teòric com pràctic.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO13 - Pot avaluar els elements principals del mic de comunicacions i de les seves tècniques de mesura,
tant des d’un aspecte teòric com pràctic.

16904110/STATISTICS II
    LO13 - Pot avaluar els elements principals del mic de comunicacions i de les seves tècniques de mesura,
tant des d’un aspecte teòric com pràctic.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO13 - Pot avaluar els elements principals del mic de comunicacions i de les seves tècniques de mesura,
tant des d’un aspecte teòric com pràctic.

16904112/MACROECONOMY
 LO14Planifica un pla de gestió d’un projecte d’innovació.
    LO14 - Planifica un pla de gestió d’un projecte d’innovació.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO14 - Planifica un pla de gestió d’un projecte d’innovació.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO14 - Planifica un pla de gestió d’un projecte d’innovació.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO14 - Planifica un pla de gestió d’un projecte d’innovació.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO14 - Planifica un pla de gestió d’un projecte d’innovació.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO14 - Planifica un pla de gestió d’un projecte d’innovació.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO14 - Planifica un pla de gestió d’un projecte d’innovació.

16904007/STATISTICS I
    LO14 - Planifica un pla de gestió d’un projecte d’innovació.

16904008/MATHEMATICS I
    LO14 - Planifica un pla de gestió d’un projecte d’innovació.

16904009/MATHEMATICS II
    LO14 - Planifica un pla de gestió d’un projecte d’innovació.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO14 - Planifica un pla de gestió d’un projecte d’innovació.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO14 - Planifica un pla de gestió d’un projecte d’innovació.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO14 - Planifica un pla de gestió d’un projecte d’innovació.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO14 - Planifica un pla de gestió d’un projecte d’innovació.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO14 - Planifica un pla de gestió d’un projecte d’innovació.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO14 - Planifica un pla de gestió d’un projecte d’innovació.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO14 - Planifica un pla de gestió d’un projecte d’innovació.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO14 - Planifica un pla de gestió d’un projecte d’innovació.

16904106/MICROECONOMY
    LO14 - Planifica un pla de gestió d’un projecte d’innovació.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO14 - Planifica un pla de gestió d’un projecte d’innovació.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO14 - Planifica un pla de gestió d’un projecte d’innovació.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO14 - Planifica un pla de gestió d’un projecte d’innovació.

16904110/STATISTICS II
    LO14 - Planifica un pla de gestió d’un projecte d’innovació.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO14 - Planifica un pla de gestió d’un projecte d’innovació.

16904112/MACROECONOMY
 LO15Gestiona projectes empresarials d’I+D+i
    LO15 - Gestiona projectes empresarials d’I+D+i

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO15 - Gestiona projectes empresarials d’I+D+i

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO15 - Gestiona projectes empresarials d’I+D+i

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO15 - Gestiona projectes empresarials d’I+D+i

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO15 - Gestiona projectes empresarials d’I+D+i

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO15 - Gestiona projectes empresarials d’I+D+i

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO15 - Gestiona projectes empresarials d’I+D+i

16904007/STATISTICS I
    LO15 - Gestiona projectes empresarials d’I+D+i

16904008/MATHEMATICS I
    LO15 - Gestiona projectes empresarials d’I+D+i

16904009/MATHEMATICS II
    LO15 - Gestiona projectes empresarials d’I+D+i

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO15 - Gestiona projectes empresarials d’I+D+i

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO15 - Gestiona projectes empresarials d’I+D+i

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO15 - Gestiona projectes empresarials d’I+D+i

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO15 - Gestiona projectes empresarials d’I+D+i

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO15 - Gestiona projectes empresarials d’I+D+i

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO15 - Gestiona projectes empresarials d’I+D+i

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO15 - Gestiona projectes empresarials d’I+D+i

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO15 - Gestiona projectes empresarials d’I+D+i

16904106/MICROECONOMY
    LO15 - Gestiona projectes empresarials d’I+D+i

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO15 - Gestiona projectes empresarials d’I+D+i

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO15 - Gestiona projectes empresarials d’I+D+i

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO15 - Gestiona projectes empresarials d’I+D+i

16904110/STATISTICS II
    LO15 - Gestiona projectes empresarials d’I+D+i

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO15 - Gestiona projectes empresarials d’I+D+i

16904112/MACROECONOMY
 LO16Justifica les tècniques de decisió més adequades a cada tipus de problema en cada àrea
funcional, o en el conjunt de l'empresa
    LO16 - Justifica les tècniques de decisió més adequades a cada tipus de problema en cada àrea
funcional, o en el conjunt de l'empresa

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO16 - Justifica les tècniques de decisió més adequades a cada tipus de problema en cada àrea
funcional, o en el conjunt de l'empresa

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO16 - Justifica les tècniques de decisió més adequades a cada tipus de problema en cada àrea
funcional, o en el conjunt de l'empresa

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO16 - Justifica les tècniques de decisió més adequades a cada tipus de problema en cada àrea
funcional, o en el conjunt de l'empresa

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO16 - Justifica les tècniques de decisió més adequades a cada tipus de problema en cada àrea
funcional, o en el conjunt de l'empresa

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO16 - Justifica les tècniques de decisió més adequades a cada tipus de problema en cada àrea
funcional, o en el conjunt de l'empresa

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO16 - Justifica les tècniques de decisió més adequades a cada tipus de problema en cada àrea
funcional, o en el conjunt de l'empresa

16904007/STATISTICS I
    LO16 - Justifica les tècniques de decisió més adequades a cada tipus de problema en cada àrea
funcional, o en el conjunt de l'empresa

16904008/MATHEMATICS I
    LO16 - Justifica les tècniques de decisió més adequades a cada tipus de problema en cada àrea
funcional, o en el conjunt de l'empresa

16904009/MATHEMATICS II
    LO16 - Justifica les tècniques de decisió més adequades a cada tipus de problema en cada àrea
funcional, o en el conjunt de l'empresa

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO16 - Justifica les tècniques de decisió més adequades a cada tipus de problema en cada àrea
funcional, o en el conjunt de l'empresa

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO16 - Justifica les tècniques de decisió més adequades a cada tipus de problema en cada àrea
funcional, o en el conjunt de l'empresa

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO16 - Justifica les tècniques de decisió més adequades a cada tipus de problema en cada àrea
funcional, o en el conjunt de l'empresa

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO16 - Justifica les tècniques de decisió més adequades a cada tipus de problema en cada àrea
funcional, o en el conjunt de l'empresa

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO16 - Justifica les tècniques de decisió més adequades a cada tipus de problema en cada àrea
funcional, o en el conjunt de l'empresa

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO16 - Justifica les tècniques de decisió més adequades a cada tipus de problema en cada àrea
funcional, o en el conjunt de l'empresa

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO16 - Justifica les tècniques de decisió més adequades a cada tipus de problema en cada àrea
funcional, o en el conjunt de l'empresa

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO16 - Justifica les tècniques de decisió més adequades a cada tipus de problema en cada àrea
funcional, o en el conjunt de l'empresa

16904106/MICROECONOMY
    LO16 - Justifica les tècniques de decisió més adequades a cada tipus de problema en cada àrea
funcional, o en el conjunt de l'empresa

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO16 - Justifica les tècniques de decisió més adequades a cada tipus de problema en cada àrea
funcional, o en el conjunt de l'empresa

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO16 - Justifica les tècniques de decisió més adequades a cada tipus de problema en cada àrea
funcional, o en el conjunt de l'empresa

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO16 - Justifica les tècniques de decisió més adequades a cada tipus de problema en cada àrea
funcional, o en el conjunt de l'empresa

16904110/STATISTICS II
    LO16 - Justifica les tècniques de decisió més adequades a cada tipus de problema en cada àrea
funcional, o en el conjunt de l'empresa

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO16 - Justifica les tècniques de decisió més adequades a cada tipus de problema en cada àrea
funcional, o en el conjunt de l'empresa

16904112/MACROECONOMY
 LO17Gestiona adequadament la presa de decisions en equip
    LO17 - Gestiona adequadament la presa de decisions en equip

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO17 - Gestiona adequadament la presa de decisions en equip

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO17 - Gestiona adequadament la presa de decisions en equip

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO17 - Gestiona adequadament la presa de decisions en equip

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO17 - Gestiona adequadament la presa de decisions en equip

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO17 - Gestiona adequadament la presa de decisions en equip

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO17 - Gestiona adequadament la presa de decisions en equip

16904007/STATISTICS I
    LO17 - Gestiona adequadament la presa de decisions en equip

16904008/MATHEMATICS I
    LO17 - Gestiona adequadament la presa de decisions en equip

16904009/MATHEMATICS II
    LO17 - Gestiona adequadament la presa de decisions en equip

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO17 - Gestiona adequadament la presa de decisions en equip

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO17 - Gestiona adequadament la presa de decisions en equip

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO17 - Gestiona adequadament la presa de decisions en equip

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO17 - Gestiona adequadament la presa de decisions en equip

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO17 - Gestiona adequadament la presa de decisions en equip

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO17 - Gestiona adequadament la presa de decisions en equip

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO17 - Gestiona adequadament la presa de decisions en equip

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO17 - Gestiona adequadament la presa de decisions en equip

16904106/MICROECONOMY
    LO17 - Gestiona adequadament la presa de decisions en equip

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO17 - Gestiona adequadament la presa de decisions en equip

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO17 - Gestiona adequadament la presa de decisions en equip

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO17 - Gestiona adequadament la presa de decisions en equip

16904110/STATISTICS II
    LO17 - Gestiona adequadament la presa de decisions en equip

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO17 - Gestiona adequadament la presa de decisions en equip

16904112/MACROECONOMY
 LO18Integra els coneixements teòrics per a redactar projectes de creació i creixement d'empreses.
    LO18 - Integra els coneixements teòrics per a redactar projectes de creació i creixement d'empreses.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO18 - Integra els coneixements teòrics per a redactar projectes de creació i creixement d'empreses.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO18 - Integra els coneixements teòrics per a redactar projectes de creació i creixement d'empreses.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO18 - Integra els coneixements teòrics per a redactar projectes de creació i creixement d'empreses.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO18 - Integra els coneixements teòrics per a redactar projectes de creació i creixement d'empreses.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO18 - Integra els coneixements teòrics per a redactar projectes de creació i creixement d'empreses.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO18 - Integra els coneixements teòrics per a redactar projectes de creació i creixement d'empreses.

16904007/STATISTICS I
    LO18 - Integra els coneixements teòrics per a redactar projectes de creació i creixement d'empreses.

16904008/MATHEMATICS I
    LO18 - Integra els coneixements teòrics per a redactar projectes de creació i creixement d'empreses.

16904009/MATHEMATICS II
    LO18 - Integra els coneixements teòrics per a redactar projectes de creació i creixement d'empreses.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO18 - Integra els coneixements teòrics per a redactar projectes de creació i creixement d'empreses.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO18 - Integra els coneixements teòrics per a redactar projectes de creació i creixement d'empreses.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO18 - Integra els coneixements teòrics per a redactar projectes de creació i creixement d'empreses.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO18 - Integra els coneixements teòrics per a redactar projectes de creació i creixement d'empreses.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO18 - Integra els coneixements teòrics per a redactar projectes de creació i creixement d'empreses.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO18 - Integra els coneixements teòrics per a redactar projectes de creació i creixement d'empreses.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO18 - Integra els coneixements teòrics per a redactar projectes de creació i creixement d'empreses.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO18 - Integra els coneixements teòrics per a redactar projectes de creació i creixement d'empreses.

16904106/MICROECONOMY
    LO18 - Integra els coneixements teòrics per a redactar projectes de creació i creixement d'empreses.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO18 - Integra els coneixements teòrics per a redactar projectes de creació i creixement d'empreses.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO18 - Integra els coneixements teòrics per a redactar projectes de creació i creixement d'empreses.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO18 - Integra els coneixements teòrics per a redactar projectes de creació i creixement d'empreses.

16904110/STATISTICS II
    LO18 - Integra els coneixements teòrics per a redactar projectes de creació i creixement d'empreses.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO18 - Integra els coneixements teòrics per a redactar projectes de creació i creixement d'empreses.

16904112/MACROECONOMY
ADE7 FIC-6Analitzar amb rigor científic estudis de casos d’empreses i problemes empresarials (financers,
comptables, fiscals,...) i emetre informes d’assessorament i de consultoria que donin resposta a
aquests problemes.
LO1Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16904007/STATISTICS I
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16904008/MATHEMATICS I
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16904009/MATHEMATICS II
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16904106/MICROECONOMY
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16904110/STATISTICS II
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16904112/MACROECONOMY
 LO2Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.
    LO2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Aplica solucions a qüestion