2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
First YearSecond YearThird YearFourth YearOptional
Competence/
Learning outcomes
1
6
9
0
4
0
0
1
INTRODUCTION TO ACCOUNTING
1
6
9
0
4
0
0
2
FINANCIAL ACCOUNTING
1
6
9
0
4
0
0
3
COMPANY ORGANIZATION
1
6
9
0
4
0
0
4
INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
1
6
9
0
4
0
0
5
INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
1
6
9
0
4
0
0
6
PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
1
6
9
0
4
0
0
7
STATISTICS I
1
6
9
0
4
0
0
8
MATHEMATICS I
1
6
9
0
4
0
0
9
MATHEMATICS II
1
6
9
0
4
0
1
0
COMMERCIAL LAW
1
6
9
0
4
1
2
7
THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
1
6
9
0
4
1
2
8
STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
1
6
9
0
4
1
0
1
ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
1
6
9
0
4
1
0
2
HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
1
6
9
0
4
1
0
3
OPERATIONS MANAGEMENT
1
6
9
0
4
1
0
4
QUALITY MANAGEMENT
1
6
9
0
4
1
0
5
MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
1
6
9
0
4
1
0
6
MICROECONOMY
1
6
9
0
4
1
0
7
ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
1
6
9
0
4
1
0
8
FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
1
6
9
0
4
1
0
9
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
1
6
9
0
4
1
1
0
STATISTICS II
1
6
9
0
4
1
1
1
FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
1
6
9
0
4
1
1
2
MACROECONOMY
1
6
9
0
4
1
1
3
STRATEGIC MANAGEMENT
1
6
9
0
4
1
1
4
FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
1
6
9
0
4
1
1
5
WORLD ECONOMY
1
6
9
0
4
1
1
6
MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
1
6
9
0
4
1
1
7
MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
1
6
9
0
4
1
1
8
VALUING FINANCIAL ASSETS
1
6
9
0
4
1
1
9
MANAGEMENT ACCOUNTING
1
6
9
0
4
1
2
0
COMPANY SOCIOLOGY
1
6
9
0
4
1
2
1
BUSINESS DECISION TECHNIQUES
1
6
9
0
4
1
2
2
AUDIT
1
6
9
0
4
1
2
3
CITIZENSHIP
1
6
9
0
4
1
2
4
TAXATION
1
6
9
0
4
1
2
5
MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
1
6
9
0
4
1
2
6
ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
1
6
9
0
4
3
0
1
BACHELOR'S THESIS I
1
6
9
0
4
3
0
2
BACHELOR'S THESIS II
1
6
9
0
4
4
0
1
WORK PLACEMENT
1
6
9
0
4
2
0
1
INTERNATIONAL MARKETING
1
6
9
0
4
2
0
2
INTERNATIONAL FINANCE
1
6
9
0
4
2
0
4
INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
1
6
9
0
4
2
0
6
CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
1
6
9
0
4
2
0
7
FINANCIAL SERVICES MARKETING
1
6
9
0
4
2
0
8
CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
1
6
9
0
4
2
0
9
ACCOUNTING AND TAXATION
1
6
9
0
4
2
1
0
RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
1
6
9
0
4
2
1
2
LAW OF FINANCIAL MARKETS
1
6
9
0
4
2
1
3
HISTORY OF ECONOMICS
1
6
9
0
4
2
1
8
STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
1
6
9
0
4
2
1
9
STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
1
6
9
0
4
2
2
0
STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
ADE1 FIC-7Entendre els principis bàsics de l’economia (tant a escala microeconòmica com macroeconòmica)
per a la gestió d’empreses i la seva influència sobre el sector financer.
LO1Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904007/STATISTICS I
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904008/MATHEMATICS I
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904009/MATHEMATICS II
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904106/MICROECONOMY
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904110/STATISTICS II
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904112/MACROECONOMY
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904122/AUDIT
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904123/CITIZENSHIP
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904124/TAXATION
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO2Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904007/STATISTICS I
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904008/MATHEMATICS I
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904009/MATHEMATICS II
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904106/MICROECONOMY
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904110/STATISTICS II
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904112/MACROECONOMY
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904122/AUDIT
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904123/CITIZENSHIP
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904124/TAXATION
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO3Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904007/STATISTICS I
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904008/MATHEMATICS I
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904009/MATHEMATICS II
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904106/MICROECONOMY
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904110/STATISTICS II
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904112/MACROECONOMY
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904122/AUDIT
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904123/CITIZENSHIP
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904124/TAXATION
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO4Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904007/STATISTICS I
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904008/MATHEMATICS I
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904009/MATHEMATICS II
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904106/MICROECONOMY
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904110/STATISTICS II
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904112/MACROECONOMY
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904122/AUDIT
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904123/CITIZENSHIP
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904124/TAXATION
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO5Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904007/STATISTICS I
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904008/MATHEMATICS I
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904009/MATHEMATICS II
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904106/MICROECONOMY
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904110/STATISTICS II
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904112/MACROECONOMY
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904122/AUDIT
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904123/CITIZENSHIP
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904124/TAXATION
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO6Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904007/STATISTICS I
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904008/MATHEMATICS I
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904009/MATHEMATICS II
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904106/MICROECONOMY
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904110/STATISTICS II
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904112/MACROECONOMY
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904122/AUDIT
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904123/CITIZENSHIP
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904124/TAXATION
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO7Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904007/STATISTICS I
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904008/MATHEMATICS I
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904009/MATHEMATICS II
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904106/MICROECONOMY
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904110/STATISTICS II
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904112/MACROECONOMY
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904122/AUDIT
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904123/CITIZENSHIP
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904124/TAXATION
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO8Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904007/STATISTICS I
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904008/MATHEMATICS I
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904009/MATHEMATICS II
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904106/MICROECONOMY
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904110/STATISTICS II
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904112/MACROECONOMY
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904122/AUDIT
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904123/CITIZENSHIP
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904124/TAXATION
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO9Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904007/STATISTICS I
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904008/MATHEMATICS I
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904009/MATHEMATICS II
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904106/MICROECONOMY
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904110/STATISTICS II
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904112/MACROECONOMY
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904122/AUDIT
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904123/CITIZENSHIP
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904124/TAXATION
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO10Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904007/STATISTICS I
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904008/MATHEMATICS I
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904009/MATHEMATICS II
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904106/MICROECONOMY
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904110/STATISTICS II
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904112/MACROECONOMY
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904122/AUDIT
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904123/CITIZENSHIP
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904124/TAXATION
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO11Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904007/STATISTICS I
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904008/MATHEMATICS I
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904009/MATHEMATICS II
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904106/MICROECONOMY
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904110/STATISTICS II
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904112/MACROECONOMY
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904122/AUDIT
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904123/CITIZENSHIP
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904124/TAXATION
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO12Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904007/STATISTICS I
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904008/MATHEMATICS I
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904009/MATHEMATICS II
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904106/MICROECONOMY
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904110/STATISTICS II
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904112/MACROECONOMY
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904122/AUDIT
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904123/CITIZENSHIP
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904124/TAXATION
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO13Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904007/STATISTICS I
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904008/MATHEMATICS I
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904009/MATHEMATICS II
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904106/MICROECONOMY
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904110/STATISTICS II
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904112/MACROECONOMY
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904122/AUDIT
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904123/CITIZENSHIP
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904124/TAXATION
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO14Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904007/STATISTICS I
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904008/MATHEMATICS I
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904009/MATHEMATICS II
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904106/MICROECONOMY
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904110/STATISTICS II
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904112/MACROECONOMY
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904122/AUDIT
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904123/CITIZENSHIP
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904124/TAXATION
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO15Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904007/STATISTICS I
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904008/MATHEMATICS I
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904009/MATHEMATICS II
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904106/MICROECONOMY
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904110/STATISTICS II
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904112/MACROECONOMY
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904122/AUDIT
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904123/CITIZENSHIP
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904124/TAXATION
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO16Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904007/STATISTICS I
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904008/MATHEMATICS I
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904009/MATHEMATICS II
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904106/MICROECONOMY
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904110/STATISTICS II
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904112/MACROECONOMY
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904122/AUDIT
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904123/CITIZENSHIP
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904124/TAXATION
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO17Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904007/STATISTICS I
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904008/MATHEMATICS I
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904009/MATHEMATICS II
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904106/MICROECONOMY
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904110/STATISTICS II
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904112/MACROECONOMY
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904122/AUDIT
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904123/CITIZENSHIP
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904124/TAXATION
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO18Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904007/STATISTICS I
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904008/MATHEMATICS I
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904009/MATHEMATICS II
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904106/MICROECONOMY
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904110/STATISTICS II
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904112/MACROECONOMY
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904122/AUDIT
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904123/CITIZENSHIP
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904124/TAXATION
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO19Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904007/STATISTICS I
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904008/MATHEMATICS I
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904009/MATHEMATICS II
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904106/MICROECONOMY
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904110/STATISTICS II
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904112/MACROECONOMY
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904122/AUDIT
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904123/CITIZENSHIP
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904124/TAXATION
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO20Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904007/STATISTICS I
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904008/MATHEMATICS I
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904009/MATHEMATICS II
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904106/MICROECONOMY
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904110/STATISTICS II
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904112/MACROECONOMY
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904122/AUDIT
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904123/CITIZENSHIP
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904124/TAXATION
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO21Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904007/STATISTICS I
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904008/MATHEMATICS I
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904009/MATHEMATICS II
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904106/MICROECONOMY
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904110/STATISTICS II
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904112/MACROECONOMY
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904122/AUDIT
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904123/CITIZENSHIP
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904124/TAXATION
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO22Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904007/STATISTICS I
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904008/MATHEMATICS I
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904009/MATHEMATICS II
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904106/MICROECONOMY
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904110/STATISTICS II
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904112/MACROECONOMY
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904122/AUDIT
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904123/CITIZENSHIP
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904124/TAXATION
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO23Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904007/STATISTICS I
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904008/MATHEMATICS I
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904009/MATHEMATICS II
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904106/MICROECONOMY
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904110/STATISTICS II
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904112/MACROECONOMY
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904122/AUDIT
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904123/CITIZENSHIP
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904124/TAXATION
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
ADE2 FIC-5Ser capaç de buscar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter
econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials i financeres.
LO1Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904007/STATISTICS I
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904008/MATHEMATICS I
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904009/MATHEMATICS II
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904106/MICROECONOMY
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904110/STATISTICS II
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904112/MACROECONOMY
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904122/AUDIT
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904123/CITIZENSHIP
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904124/TAXATION
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO2Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904007/STATISTICS I
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904008/MATHEMATICS I
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904009/MATHEMATICS II
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904106/MICROECONOMY
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904110/STATISTICS II
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904112/MACROECONOMY
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904122/AUDIT
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904123/CITIZENSHIP
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904124/TAXATION
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO3Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904007/STATISTICS I
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904008/MATHEMATICS I
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904009/MATHEMATICS II
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904106/MICROECONOMY
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904110/STATISTICS II
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904112/MACROECONOMY
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904122/AUDIT
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904123/CITIZENSHIP
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904124/TAXATION
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO4Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904007/STATISTICS I
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904008/MATHEMATICS I
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904009/MATHEMATICS II
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904106/MICROECONOMY
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904110/STATISTICS II
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904112/MACROECONOMY
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904122/AUDIT
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904123/CITIZENSHIP
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904124/TAXATION
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO5Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904007/STATISTICS I
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904008/MATHEMATICS I
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904009/MATHEMATICS II
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904106/MICROECONOMY
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904110/STATISTICS II
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904112/MACROECONOMY
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904122/AUDIT
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904123/CITIZENSHIP
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904124/TAXATION
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO6Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904007/STATISTICS I
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904008/MATHEMATICS I
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904009/MATHEMATICS II
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904106/MICROECONOMY
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904110/STATISTICS II
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904112/MACROECONOMY
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904122/AUDIT
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904123/CITIZENSHIP
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904124/TAXATION
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO7Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904007/STATISTICS I
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904008/MATHEMATICS I
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904009/MATHEMATICS II
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904106/MICROECONOMY
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904110/STATISTICS II
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904112/MACROECONOMY
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904122/AUDIT
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904123/CITIZENSHIP
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904124/TAXATION
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO8Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904007/STATISTICS I
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904008/MATHEMATICS I
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904009/MATHEMATICS II
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904106/MICROECONOMY
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904110/STATISTICS II
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904112/MACROECONOMY
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904122/AUDIT
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904123/CITIZENSHIP
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904124/TAXATION
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO9Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904007/STATISTICS I
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904008/MATHEMATICS I
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904009/MATHEMATICS II
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904106/MICROECONOMY
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904110/STATISTICS II
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904112/MACROECONOMY
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904122/AUDIT
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904123/CITIZENSHIP
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904124/TAXATION
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO10Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904007/STATISTICS I
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904008/MATHEMATICS I
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904009/MATHEMATICS II
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904106/MICROECONOMY
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904110/STATISTICS II
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904112/MACROECONOMY
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904122/AUDIT
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904123/CITIZENSHIP
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904124/TAXATION
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO11Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904007/STATISTICS I
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904008/MATHEMATICS I
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904009/MATHEMATICS II
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904106/MICROECONOMY
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904110/STATISTICS II
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904112/MACROECONOMY
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904122/AUDIT
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904123/CITIZENSHIP
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904124/TAXATION
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO12Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904007/STATISTICS I
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904008/MATHEMATICS I
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904009/MATHEMATICS II
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904106/MICROECONOMY
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904110/STATISTICS II
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904112/MACROECONOMY
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904122/AUDIT
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904123/CITIZENSHIP
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904124/TAXATION
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO13Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904007/STATISTICS I
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904008/MATHEMATICS I
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904009/MATHEMATICS II
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904106/MICROECONOMY
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904110/STATISTICS II
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904112/MACROECONOMY
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904122/AUDIT
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904123/CITIZENSHIP
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904124/TAXATION
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO14Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904007/STATISTICS I
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904008/MATHEMATICS I
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904009/MATHEMATICS II
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904106/MICROECONOMY
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904110/STATISTICS II
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904112/MACROECONOMY
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904122/AUDIT
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904123/CITIZENSHIP
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904124/TAXATION
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO15Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904007/STATISTICS I
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904008/MATHEMATICS I
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904009/MATHEMATICS II
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904106/MICROECONOMY
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904110/STATISTICS II
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904112/MACROECONOMY
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904122/AUDIT
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904123/CITIZENSHIP
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904124/TAXATION
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO16Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904007/STATISTICS I
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904008/MATHEMATICS I
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904009/MATHEMATICS II
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904106/MICROECONOMY
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904110/STATISTICS II
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904112/MACROECONOMY
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904122/AUDIT
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904123/CITIZENSHIP
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904124/TAXATION
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO17Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904007/STATISTICS I
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904008/MATHEMATICS I
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904009/MATHEMATICS II
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904106/MICROECONOMY
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904110/STATISTICS II
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904112/MACROECONOMY
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904122/AUDIT
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904123/CITIZENSHIP
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904124/TAXATION
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO18Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904007/STATISTICS I
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904008/MATHEMATICS I
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904009/MATHEMATICS II
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904106/MICROECONOMY
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904110/STATISTICS II
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904112/MACROECONOMY
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904122/AUDIT
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904123/CITIZENSHIP
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904124/TAXATION
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO19Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904007/STATISTICS I
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904008/MATHEMATICS I
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904009/MATHEMATICS II
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904106/MICROECONOMY
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904110/STATISTICS II
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904112/MACROECONOMY
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904122/AUDIT
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904123/CITIZENSHIP
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904124/TAXATION
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO20Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904007/STATISTICS I
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904008/MATHEMATICS I
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904009/MATHEMATICS II
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904106/MICROECONOMY
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904110/STATISTICS II
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904112/MACROECONOMY
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904122/AUDIT
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904123/CITIZENSHIP
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904124/TAXATION
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO21Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904007/STATISTICS I
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904008/MATHEMATICS I
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904009/MATHEMATICS II
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904106/MICROECONOMY
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904110/STATISTICS II
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904112/MACROECONOMY
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904122/AUDIT
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904123/CITIZENSHIP
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904124/TAXATION
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO22Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904007/STATISTICS I
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904008/MATHEMATICS I
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904009/MATHEMATICS II
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904106/MICROECONOMY
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904110/STATISTICS II
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904112/MACROECONOMY
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904122/AUDIT
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904123/CITIZENSHIP
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904124/TAXATION
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO23Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904007/STATISTICS I
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904008/MATHEMATICS I
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904009/MATHEMATICS II
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904106/MICROECONOMY
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904110/STATISTICS II
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904112/MACROECONOMY
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904122/AUDIT
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904123/CITIZENSHIP
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904124/TAXATION
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO24Coneix els fonaments de la valoració financera.
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904007/STATISTICS I
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904008/MATHEMATICS I
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904009/MATHEMATICS II
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904106/MICROECONOMY
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904110/STATISTICS II
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904112/MACROECONOMY
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904122/AUDIT
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904123/CITIZENSHIP
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904124/TAXATION
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO25Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904007/STATISTICS I
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904008/MATHEMATICS I
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904009/MATHEMATICS II
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904106/MICROECONOMY
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904110/STATISTICS II
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904112/MACROECONOMY
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904122/AUDIT
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904123/CITIZENSHIP
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904124/TAXATION
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO26Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904007/STATISTICS I
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904008/MATHEMATICS I
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904009/MATHEMATICS II
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904106/MICROECONOMY
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904110/STATISTICS II
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904112/MACROECONOMY
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904115/WORLD ECONOMY
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904122/AUDIT
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904123/CITIZENSHIP
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904124/TAXATION
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904401/WORK PLACEMENT
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO27Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904007/STATISTICS I
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904008/MATHEMATICS I
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904009/MATHEMATICS II
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904106/MICROECONOMY
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904110/STATISTICS II
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904112/MACROECONOMY
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904122/AUDIT
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904123/CITIZENSHIP
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904124/TAXATION
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO28Resol sense errors els problemes que se li plantegen.
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904007/STATISTICS I
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904008/MATHEMATICS I
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904009/MATHEMATICS II
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904106/MICROECONOMY
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904110/STATISTICS II
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904112/MACROECONOMY
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904122/AUDIT
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904123/CITIZENSHIP
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904124/TAXATION
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO29Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904007/STATISTICS I
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904008/MATHEMATICS I
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904009/MATHEMATICS II
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904106/MICROECONOMY
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904110/STATISTICS II
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904112/MACROECONOMY
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904122/AUDIT
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904123/CITIZENSHIP
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904124/TAXATION
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO30Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904007/STATISTICS I
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904008/MATHEMATICS I
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904009/MATHEMATICS II
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904106/MICROECONOMY
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904110/STATISTICS II
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904112/MACROECONOMY
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904122/AUDIT
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904123/CITIZENSHIP
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904124/TAXATION
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO31Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904007/STATISTICS I
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904008/MATHEMATICS I
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904009/MATHEMATICS II
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904106/MICROECONOMY
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904110/STATISTICS II
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904112/MACROECONOMY
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904122/AUDIT
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904123/CITIZENSHIP
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904124/TAXATION
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO32Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904007/STATISTICS I
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904008/MATHEMATICS I
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904009/MATHEMATICS II
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904106/MICROECONOMY
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904110/STATISTICS II
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904112/MACROECONOMY
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904122/AUDIT
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904123/CITIZENSHIP
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904124/TAXATION
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO33Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904007/STATISTICS I
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904008/MATHEMATICS I
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904009/MATHEMATICS II
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904106/MICROECONOMY
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904110/STATISTICS II
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904112/MACROECONOMY
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904122/AUDIT
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904123/CITIZENSHIP
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904124/TAXATION
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO34Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904007/STATISTICS I
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904008/MATHEMATICS I
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904009/MATHEMATICS II
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904106/MICROECONOMY
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904110/STATISTICS II
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904112/MACROECONOMY
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904115/WORLD ECONOMY
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904122/AUDIT
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904123/CITIZENSHIP
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904124/TAXATION
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904401/WORK PLACEMENT
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO35Entén el valor de la informació en l'empresa.
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904007/STATISTICS I
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904008/MATHEMATICS I
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904009/MATHEMATICS II
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904106/MICROECONOMY
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904110/STATISTICS II
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904112/MACROECONOMY
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904122/AUDIT
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904123/CITIZENSHIP
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904124/TAXATION
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO36Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904007/STATISTICS I
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904008/MATHEMATICS I
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904009/MATHEMATICS II
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904106/MICROECONOMY
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904110/STATISTICS II
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904112/MACROECONOMY
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904122/AUDIT
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904123/CITIZENSHIP
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904124/TAXATION
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO37Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904007/STATISTICS I
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904008/MATHEMATICS I
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904009/MATHEMATICS II
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904106/MICROECONOMY
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904110/STATISTICS II
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904112/MACROECONOMY
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904122/AUDIT
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904123/CITIZENSHIP
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904124/TAXATION
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO38Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904007/STATISTICS I
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904008/MATHEMATICS I
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904009/MATHEMATICS II
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904106/MICROECONOMY
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904110/STATISTICS II
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904112/MACROECONOMY
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904122/AUDIT
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904123/CITIZENSHIP
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904124/TAXATION
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO39Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904007/STATISTICS I
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904008/MATHEMATICS I
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904009/MATHEMATICS II
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904106/MICROECONOMY
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904110/STATISTICS II
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904112/MACROECONOMY
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904122/AUDIT
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904123/CITIZENSHIP
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904124/TAXATION
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO40Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904007/STATISTICS I
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904008/MATHEMATICS I
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904009/MATHEMATICS II
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904106/MICROECONOMY
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904110/STATISTICS II
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904112/MACROECONOMY
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904122/AUDIT
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904123/CITIZENSHIP
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904124/TAXATION
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO41Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904007/STATISTICS I
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904008/MATHEMATICS I
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904009/MATHEMATICS II
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904106/MICROECONOMY
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904110/STATISTICS II
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904112/MACROECONOMY
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904115/WORLD ECONOMY
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904122/AUDIT
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904123/CITIZENSHIP
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904124/TAXATION
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904401/WORK PLACEMENT
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO42Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904007/STATISTICS I
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904008/MATHEMATICS I
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904009/MATHEMATICS II
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904106/MICROECONOMY
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904110/STATISTICS II
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904112/MACROECONOMY
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904122/AUDIT
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904123/CITIZENSHIP
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904124/TAXATION
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO43Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904007/STATISTICS I
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904008/MATHEMATICS I
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904009/MATHEMATICS II
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904106/MICROECONOMY
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904110/STATISTICS II
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904112/MACROECONOMY
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904122/AUDIT
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904123/CITIZENSHIP
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904124/TAXATION
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO44Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904007/STATISTICS I
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904008/MATHEMATICS I
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904009/MATHEMATICS II
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904106/MICROECONOMY
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904110/STATISTICS II
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904112/MACROECONOMY
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904122/AUDIT
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904123/CITIZENSHIP
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904124/TAXATION
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO45Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904007/STATISTICS I
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904008/MATHEMATICS I
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904009/MATHEMATICS II
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904106/MICROECONOMY
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904110/STATISTICS II
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904112/MACROECONOMY
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904122/AUDIT
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904123/CITIZENSHIP
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904124/TAXATION
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO46Sap dissenyar una investigació de mercats
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904007/STATISTICS I
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904008/MATHEMATICS I
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904009/MATHEMATICS II
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904106/MICROECONOMY
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904110/STATISTICS II
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904112/MACROECONOMY
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904115/WORLD ECONOMY
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904122/AUDIT
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904123/CITIZENSHIP
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904124/TAXATION
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904401/WORK PLACEMENT
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO47Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904007/STATISTICS I
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904008/MATHEMATICS I
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904009/MATHEMATICS II
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904106/MICROECONOMY
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904110/STATISTICS II
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904112/MACROECONOMY
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904122/AUDIT
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904123/CITIZENSHIP
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904124/TAXATION
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904301/BACHELOR'S THESIS I
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904302/BACHELOR'S THESIS II
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904401/WORK PLACEMENT
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904201/INTERNATIONAL MARKETING
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904202/INTERNATIONAL FINANCE
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904204/INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904206/CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904207/FINANCIAL SERVICES MARKETING
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904208/CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904209/ACCOUNTING AND TAXATION
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904210/RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL OPERATIONS
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904212/LAW OF FINANCIAL MARKETS
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904213/HISTORY OF ECONOMICS
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904218/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904219/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904220/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO48Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904003/COMPANY ORGANIZATION
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904007/STATISTICS I
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904008/MATHEMATICS I
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904009/MATHEMATICS II
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904010/COMMERCIAL LAW
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904127/THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904128/STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904101/ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904102/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904103/OPERATIONS MANAGEMENT
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904104/QUALITY MANAGEMENT
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904105/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904106/MICROECONOMY
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904107/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904108/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904109/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904110/STATISTICS II
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904111/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904112/MACROECONOMY
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904113/STRATEGIC MANAGEMENT
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904114/FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904115/WORLD ECONOMY
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904116/MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904117/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904118/VALUING FINANCIAL ASSETS
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904119/MANAGEMENT ACCOUNTING
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904120/COMPANY SOCIOLOGY
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904121/BUSINESS DECISION TECHNIQUES
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904122/AUDIT
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904123/CITIZENSHIP
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904124/TAXATION
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904125/MARKETS AND FINANCIAL ASSETS II
    LO48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904126/ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING