2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  THE HISTORY OF LAW
IDENTIFYING DATA 2015_16
Subject (*) THE HISTORY OF LAW Code 16914007
Study programme
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Basic Course First 1Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Dret Públic
Coordinator
FURRIOLS ESPONA, CLARA
E-mail clara.furriols@urv.cat
Lecturers
FURRIOLS ESPONA, CLARA
Web
General description En aquesta assignatura s’impartiran els coneixements fonamentals dels orígens i evolució històrico-jurídica del dret espanyol, amb especial atenció als diferents moments de creació del dret en base a l’estudi de les fonts del dret i de la seva aplicació posterior, configurant els diferents ordenaments jurídics fins arribar a la Codificació. Els continguts teòrics es completaran amb l’estudi i comprensió dels textos històrico-jurídics corresponents. La bibliografia bàsica consistirà en obres de tipus manual, així com antologia de textos per a les classes pràctiques.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.