2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  HISTÒRIA DEL DRET
   Continguts
Tema Subtema
BLOC INICIAL Tema 1.- Introducció històrica al Dret. Dret romà i romanització.
BLOC II.- EL MÓN JURÍDIC MEDIEVAL Tema 2.- El món jurídic medieval. Dret visigòtic . Ius commune i concepció medieval del Dret.
Tema 3.- El Dret a la Baixa Edat Mitjana: el Dret del regne de Castella; el Dret del Principat de Catalunya; el Dret mercantil marítim.
BLOC III.- EL MÓN JURÍDIC DE L'ABSOLUTISME Tema 4.- El Dret a l'època moderna. L'aparició de l'Estat. L'absolutisme jurídic.Les Recopilacions.
Tema 5.- El procés d'integració territorial de la monarquia hispànica. Els Decrets de Nova Planta.
BLOC IV.- L'ESTAT LIBERAL Tema 6.- L'Estat liberal. Orígens i evolució posterior: Estat social, Estat del benestar.

BLOC V.- CONSTITUCIONALISME I CODIFICACIÓ Tema 7.- El constitucionalisme.
Tema 8.- Anàlisi històrico-jurídica de les constitucions històriques espanyoles.
Tema 9.- El procés codificador.
Tema 10.- Anàlisi històrico-jurídica dels Codis espanyols.