2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  COMPTABILITAT FINANCERA
DADES IDENTIFICATIVES 2017_18
Assignatura (*) COMPTABILITAT FINANCERA Codi 16914009
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
PORRAS GARCIA, MARIA JOSE
GINIEIS IRIBARREN, MATÍAS CARLOS
PIÉ DOLS, LAIA
TRAVÉ BAUTISTA, MARÍA ÁNGELES
SUÁREZ ELUSTONDO, MARIA HELENA
Adreça electrònica mangels.trave@urv.cat
laia.pie@urv.cat
mariahelena.suarez@urv.cat
ramon.casamitjana@urv.cat
mariajose.porras@urv.cat
matias.ginieis@urv.cat
Professors/es
TRAVÉ BAUTISTA, MARÍA ÁNGELES
PIÉ DOLS, LAIA
SUÁREZ ELUSTONDO, MARIA HELENA
CASAMITJANA OLIVE, RAMON
PORRAS GARCIA, MARIA JOSE
GINIEIS IRIBARREN, MATÍAS CARLOS
Web
Descripció general Aquesta assignatura és altament abstracta i requereix haver assolit coneixements d'Introducció a la Comptabilitat, així com coneixements bàsics de matemàtica financera. L’objectiu principal d’aquest curs consisteix en profunditzar en el coneixement del PGC, en aspectes tals com: actius i passius financers, provisions, càlcul i comptabilització de l’Impost de Societats i elaboració dels comptes anuals. S’aprofundeix en cadascun dels apartats del temari amb casos pràctics que facin entenedors els conceptes teòrics.
Impartida per la FEE
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent