2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  TEORIA DEL DRET
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A7 Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat
 A8 Genèric
 A11 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C5 Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat