2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  TEORIA DEL DRET
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A7

Capacitat de resolució de problemes jurídics complexes.
20
Proves pràctiques
A7
C5
Resolució de proves pràctiques similars a les que es realitzaran durant les classes ordinàries. 20
Proves mixtes
A7
C5
Prova Mixta on hauran de ser mostrats els coneixements assolits durant el curs. 60
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la segona convocatòria, les proves avaluatives seran iguals a les de la primera convocatòria.