2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  TEORIA DEL DRET
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
CE7

Capacitat de resolució de problemes jurídics complexes.
20
Proves pràctiques
CE7
Resolució de proves pràctiques similars a les que es realitzaran durant les classes ordinàries. 30
Proves mixtes
CE7
Prova amb preguntes teòric-pràctiques de reflexió i relació de continguts 50
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació constarà de tres proves, una de la part teòrica, i dues de la part pràctica. La part teòrica s'avaluarà amb una prova amb preguntes teòric-pràctiques de reflexió i relació de continguts (50%). Una de les proves pràctiques comptarà un 20%, mentre que l'altra comptarà un 30%.

A la segona convocatòria, les proves seran del mateix tipus que a les de la primera convocatòria.