2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  THEORY OF LAW
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Practical cases/ case studies in the classroom
CE7

Capacitat de resolució de problemes jurídics complexes.
20
Practical tests
CE7
Resolució de proves pràctiques similars a les que es realitzaran durant les classes ordinàries. 30
Mixed tests
CE7
Prova amb preguntes teòric-pràctiques de reflexió i relació de continguts 50
Others  
 
Other comments and second call

L'avaluació constarà de tres proves, una de la part teòrica, i dues de la part pràctica. La part teòrica s'avaluarà amb una prova amb preguntes teòric-pràctiques de reflexió i relació de continguts (50%). Una de les proves pràctiques comptarà un 20%, mentre que l'altra comptarà un 30%.

A la segona convocatòria, les proves seran del mateix tipus que a les de la primera convocatòria.