2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  MATEMÀTIQUES II
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.
Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.
Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Troba la solució adequada
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
 C2 Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa