2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
   Fonts d'informació
Bàsica FARHAD ANALOUI and AZHDAR KARAMI, Strategic Management in Small and Medium Enterprises, Thomson, GB, 2003
SCHERMERHORN, JOHN R.: , Introduction to management (ISE)., John Wiley & Sons., 2009
BUENO, E., Curso básico de economía de la empresa: un enfoque de organización, Pirámide, 2006
BUENO, Y.; CASANI, F.; SANDOVAL, A.; SANTOS, B.; SORIA, P, Fundamentos de Administración de Empresas. Ejercicios Prácticos. , Ediciones UAM, 2016
CASTILLO, A.M. (Dir. y Coord.), Introducción a la economía y administración de empresas, Pirámide, 2003
FUENTES, M. y CORDÓN, E. , Fundamentos de dirección y administración de empresas, Pirámide, 2014
IBORRA, M.; DASÍ, A.; DOLZ, C.; FERRER, C., Fundamentos de Dirección de Empresas. Conceptos y Habilidades Directivas., Paraninfo, 2014
MAYNAR, P. (Dir. y coord.) , La economía de la empresa en el espacio de educación superior. , McGraw-Hill, 2008

Complementària , , ,
FLEISHER, CRAIG S. AND BENSOUSSAN, BABETTE, Busines and competitive analysis: effective application of new and classic methods. , Financial Times Prentice Hall, 2007
STAIB, ROBERT., Business management and environmental stewardship: environmental thinking as a prelude to management action., Palgrave Macmillan, 2009
WILLIAMS, CHUCK, Principles of management, South Western, 2009
GARCÍA, J. y CASANUEVA, C. (Coord. y Dir.), Prácticas de la gestión empresarial., McGraw-Hill, 2000
HERNÁNDEZ, M. J. (Coord.), Casos prácticos de administración y organización de empresas., Pirámide, 2000
GARCÍA, S.; NÁJERA, J.J. Y RICO, M.G., Organización y administración de empresas. Una visión práctica, ESIC, 2001
PÉREZ, E., Prácticas de Administración de Empresa, Pirámide, 2008
SUÁREZ, A. , Decisiones óptimas de inversión y financiación en la Empresa, Pirámide, 2005