2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  ESTADÍSTICA I
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Classe de presentació de l'assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i interpretació de problemes o exercicis.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Tractament de dades mitjançant full de càlcul.
Atenció personalitzada Utilització de les hores d'atenció a l'alumne per resoldre qüestions i dubtes concrets.