2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
DRET-CE5
2 2 4
Sessió Magistral
DRET-CE2
DRET-CE5
50 50 100
Treballs
DRET-CE5
20 40 60
Atenció personalitzada
DRET-CE5
2 3 5
 
Proves orals
DRET-CE2
15 15 30
Proves objectives de tipus test
DRET-CE2
DRET-CE5
1 1 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat