2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Doble titulación de Grado en Administ. y Dirección de Empresas y Derecho
 Asignaturas
  DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias
Explicació del funcionament de l'assignatura i presentació del programa.
Sesión magistral Unitats docents explicades en format de classe magistral. Avaluació amb una prova tipus test i un examen oral.
Es recomana haver consultat abans de cada sessió el tema corresponent d'algun dels Manuals recomanats.
Atención personalizada Tutories per resoldre dubtes i ampliar continguts.
Trabajos Treball tutoritzat de l'alumne d'anàlisis d'un tractat internacional multilateral ratificat per l'Estat espanyol. Cal haver-lo llegit abans d'iniciar la tutorització.
Estudi i debat a classe de textos jurídics i casos concrets, amb petites aportacions escrites dels estudiants. És obligatori haver llegit abans de cada sessió els textos i casos que es debatran.