2014_15
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Asignaturas
  DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Seminarios
A2
A5
B3
C3
Assistencia activa a tutories preparatories dels treballs 10% de la nota final
Trabajos
A5
B3
2 Treballs tutoritzats d'anàlisis d'un tractat internacional multilateral ratificat per l'Estat espanyol i d'una Organització Internacional. Avaluació equivaldra al 30% (15% + 15%) de la nota final. 30% de la nota final
Pruebas orales
A2
A5
B3
C3
Resposta i explicació de dos o tres subtemes aleatoriament escollits d'un fitxer de preguntes relatiu a la totalitat del programa 60% de la nota final
Otros  

Assistencia opcional a activitats organitzades o recoimanades per l'Área de coneixement

Fins a un 10% de la nota final
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

La segona convocatòria s'avaluarà d'igual manera que la primera convocatoria: Examèn Oral (60% nota final), Treballs (30%), i tutories i activitats opcionals (10%)