2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Seminaris
A2
A5
B3
C3
Assistencia activa a tutories preparatories dels treballs 10% de la nota final
Treballs
A5
B3
2 Treballs tutoritzats d'anàlisis d'un tractat internacional multilateral ratificat per l'Estat espanyol i d'una Organització Internacional. Avaluació equivaldra al 30% (15% + 15%) de la nota final. 30% de la nota final
Proves orals
A2
A5
B3
C3
Resposta i explicació de dos o tres subtemes aleatoriament escollits d'un fitxer de preguntes relatiu a la totalitat del programa 60% de la nota final
Altres  

Assistencia opcional a activitats organitzades o recoimanades per l'Área de coneixement

Fins a un 10% de la nota final
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria s'avaluarà d'igual manera que la primera convocatoria: Examèn Oral (60% nota final), Treballs (30%), i tutories i activitats opcionals (10%)