2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A5
B3
Treball tutoritzat d'anàlisis d'un tractat internacional multilateral ratificat per l'Estat espanyol i d'una Organització Internacional. Avaluació equivaldra al 30% (15% + 15%) de la nota final. 30% de la nota final
Proves objectives de tipus test
A2
B3
C3
Explicades la societat Internacional, les fonts i els subjectes, es realitzarà una proba tipo test.Avaluació equivaldra al 20% de la nota final. 20% de la nota final
Proves orals
A2
A5
B3
C3
Resposta i explicació de dos o tres subtemes aleatoriament escollits d'un fitxer de preguntes relatiu a la totalitat del programa 50% de la nota final
Altres  

Assistencia opcional a activitats organitzades o recoimanades per l'Área de coneixement

Fins a un 10% de la nota final
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria s'avaluarà d'igual manera que la primera convocatoria: Examèn Oral (50% nota final), Treballs (30%), i proba objectiva tipus test (20%). Els alumnes amb l'assignatura suspesa (nota Final) podràn realitzar cadascuna de les pobres que tingui suspesa; pero no auelles apobades, per millorar nota.