2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A5
B3
Treball tutoritzat d'anàlisis d'un tractat internacional multilateral ratificat per l'Estat espanyol i d'una Organització Internacional. Avaluació equivaldra al 30% (15% + 15%) de la nota final. 30% de la nota final
Proves orals
A2
B3
C3
Proba oral de tres preguntes equivalent al 50% de la nota final i amb contingut global de tota l'assignatura. 50%
Proves objectives de tipus test
A2
A5
B3
Proba text relñativa a la part i (societat internbacional) i II (Fonts) del Programa. 20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els que tinguin l'assignatura suspesa podràn fer un examen final Oral equivalent al 50% de la nota final, que farà mitja amb el text i les pràctiques.