2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
   Fonts d'informació
Bàsica GONZALEZ CAMPOS, JULIO D. y SANCHEZ RODRIGUEZ, LUIS I. y SAENZ DE SANTA MARIA, PAZ ANDRES , Curso de Derecho Internacional Público, 4a, Thomson-Civitas, Madrid, 2008
Cesáreo Gutiérrez Espada y María José Cervell Hortal, El Derecho internacional en la encrucijada : curso general de derecho internacional público, 3 ed, trotta, Madrid, 2012
Diez de Velasco, M. (ed), , Instituciones de Derecho Internacional Público, tom I, , 18 ed., Tecnos, Madrid, 2013
Abellan Honrubia, V. (Dir.),, Pràcticas de Derecho Internacional Público, 3 ed. , J. M. Bosch, Barcelona, 2005,
Torres Ugena, Nila, Textos normativos de derecho internacional público, 13 ed., Civitas, Madrid, 2012
CARRILLO SALCEDO, JUAN ANTONIO, EL DERECHO INTERNACIONAL EN PERSPECTIVA HISTORICA, 1 ed, Tecnos, Madrid, 1991
TRUYOL Y SERRA, Antonio , Historia del Derecho Internacional Público, 1a, Tecnos, Madrid, 1998
RODRIGUEZ CARRION, A, Lecciones de Derecho Internacional Público, 6 ed. , Tecnos, Madrid, 2006
MARIÑO MENENDEZ, Fernando , Derecho internacional público parte general , 4 ed. , Trotta, Madrid, 2005
PASTOR RIDRUEJO, J.A.,, CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, 19 ed. , TECNOS, Madrid, 2015
ANTONIO REMIRO BROTONS, El Derecho internacional en la encrucijada : curso general de derecho internacional público, 1 ed, TIRANT LO BLANCH, 2007
PAZ ANDRES SAENZ DE SANTA MARIA , S SISTEMA DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO , 4a ed, LEX NOVA, 2016
NILA TORRES UGENA, DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO: INSTRUMENTOS NORMATIVOS, 1a ed, TIRANT LO BLANCH, 2015

Complementària