2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
   Recomanacions


 
Altres comentaris
L'avaluació continuada és obligatòria i consistirà en tres proves durant el curs (dues de caràcter teòric i una de caràcter pràctic). Les proves no superades s'hauran de superar en la segona convocatòria, en el marc d'una prova global de recuperació, on hi haurà un exercici corresponent a cadascuna de les proves avaluatives realitzades durant el curs. Es considerarà suspès l'alumne que no arribi a una qualificació de 2 sobre 10 en qualsevol de les proves.