2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  BASIC ADMINISTRATIVE ORGANIZATION AND INSTITUTIONS
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 DRET-CE1 Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals
 DRET-CE7 Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat econòmica i social
 DRET-CE9 Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques, públiques i privades
 DRET-CE10 Genèric
 DRET-CE11 Genèric
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes