2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 DRET-A1 Genèric
 DRET-A2 Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional
 DRET-A8 Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 DRET-B3 Genèric
 DRET-B4 Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb les dades donades i la bibliografia recomanada
 DRET-B5 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa