2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  LABOUR LAW AND THE SOCIAL SECURITY
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 DRET-A1 Genèric
 DRET-A2 Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional
 DRET-A8 Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic
Type B Code Learning outcomes
 DRET-B3 Genèric
 DRET-B4 Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb les dades donades i la bibliografia recomanada
 DRET-B5 Genèric
Type C Code Learning outcomes
 C4 Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.