2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
DRET-A2
DRET-A8
24 20 44
Sessió Magistral
DRET-A2
DRET-A8
60 84 144
Atenció personalitzada
DRET-A1
DRET-A2
DRET-A8
DRET-B3
4 0 4
 
Proves objectives de tipus test
DRET-A2
DRET-A8
DRET-B4
6 6 12
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat